Şuanda Memorandum Arşiv Sayfadasınız...
..:: Memorandum Arşiv ::..
167. Sayı
Sayı: 167 - 01.04.2021
Nisan 2021 - 167. Sayımızda Neler YeniSayfa 1:       Astronomi  - Uzay ve Zaman Doç Ali Nazmi ÇORA
Sayfa 2:       Evren - Evrenin Doğuşu Yaşı Geleceği Yüksel Karataş
Sayfa 3:       Tıp - Covid 19
Sayfa 4:       Bilim –  Deprem Prof. Övgün Ahmet ERCAN
Sayfa 5:       Gök Bilim  - Marduk ’la Rendevu Prpf. BURAK Eldem
Sayfa 6:       Felsefe – Kendiliğinden Doğan düzen Anlayışı 
Sayfa 7:       Parapsikoloji – Kendiliğinden Yanan İnsanlar
Sayfa 8:       Paranormal –  Cinler
Sayfa 9:       Ezoterizm – Ezoterim – İnisyasyon ( bilgilenmek )Nedir? 
Sayfa 10:     Din – Kur’an Sure NAHL 16  
Sayfa 11:     İnanç –  Gazali’de Ölüm ve sonrası
Sayfa 12:     Tarih –  Her Şeyi Gören Göz  illuminati
Sayfa 13:     Film  - 5 Müzik,  Film 5; 10 video                                 

Sayfa 14:     Bu ay Ne Yazdılar – Tamer Uysal -  ÜTOPYA
                        Editörün Sayfası: Burhan Zihni SANUS

166. Sayı
Sayı: 166 - 01.09.2020
Eylül 2020 - 166. Sayımızda Neler Yeni


* Sayfa   1: Astronomi: Big Bang'dan evvel Evren…
* Sayfa   2: Evren: Evrenin Sonuna Dair 4 Teori…
* Sayfa   3: Tıp: Kuru ilaç İnhilatör makinası…
* Sayfa   4: Teknik: İzmir Deprem…
* Sayfa   5: Biyoloji: Genetik Değişim…
* Sayfa   6: Felsefe: Allah'ın Varlığının 12 Delili…
* Sayfa   7: Parapsikoloji: Kendiliğinden Yananlar…
* Sayfa   8: Paranormal: Ruhsal Varlık Katie King…
* Sayfa   9: Ezoterizm: Dr. Bedri Ruhselman Tebliğler…
* Sayfa 10: İnanç: Hz İbrahim Hayatı…
* Sayfa 11: Din: Kuran Hakkında Bilgiler…
* Sayfa 12: Tarih: Türk Destanlarında Evren Tasarımı…
* Sayfa 13: Müzik: 3 Film - 3 Müzik…
* Sayfa 14: Bu Ay Ne Yazdılar:
165. Sayı
Sayı: 165 - 01.08.2020
Ağustos 2020 - 165. Sayımızda Neler Yeni


* Sayfa   1: Astronomi: NASA‘dan En son Haberler…
* Sayfa   2: Evren: Gök Cisimleri…
* Sayfa   3: Tıp: Tıpta Yeni Buluşlar…
* Sayfa   4: Teknik: İTÜ Arı Teknokent…
* Sayfa   5: Biyoloji: Çeşitlilik Bakımından Türkiye…
* Sayfa   6: Felsefe: Modern Felsefe…
* Sayfa   7: Parapsikoloji: Parapsikoloji Nedir…
* Sayfa   8: Paranormal: Ölüm Ötesi Deneyimler…
* Sayfa   9: Ezoterizm: Öte Aleme doğru…
* Sayfa 10: İnanç: Tek Tanrı Dini Nedir…
* Sayfa 11: Din: Hıristiyanlık – Katolik – Ortodoks – Protestan…
* Sayfa 12: Tarih: Çıklık Atan Mumya…
* Sayfa 13: Müzik: 3 Film - 3 Müzik…
* Sayfa 14: Bu Ay Ne Yazdılar: İstanbul Andlaşması – Kadına Şiddet…
164. Sayı
Sayı: 164 - 01.07.2020
Temmuz 2020 - 164. Sayımızda Neler Yeni


* Sayfa   1: Astronomi: NASA‘dan En son Haberler…
* Sayfa   2: Evren: Gök Cisimleri…
* Sayfa   3: Tıp: Tıpta Yeni Buluşlar…
* Sayfa   4: Teknik: En son Buluşlardan Üç Tanesi…
* Sayfa   5: Biyoloji: Nasıl Yaşarız Neden Ölürüz…
* Sayfa   6: Felsefe: Felsefenin Bugünü Yarını…
* Sayfa   7: Parapsikoloji: PARAPSİKOLOJİ‘nin Tanım ve Konusu…
* Sayfa   8: Paranormal: PARANORMAL Nedir…
* Sayfa   9: Ezoterizm: EZOTERİZM Bir Din veya İnanc Değildir…
* Sayfa 10: İnanç: Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer Kökeni…
* Sayfa 11: Din: Adem İnsanın  ATASI‘mı?…
* Sayfa 12: Tarih: Coğrafya – Türkiye'deki en  iyi 10 Mağara ve Göl…
* Sayfa 13: Müzik: 2 Film (Body Guard - Çalınan Ceset) 2 Müzik (Fazıl Say - Zuhak Olcay)…
* Sayfa 14: Bu Ay Ne Yazdılar: Bu ay Ne Yazdılar – Muht. Dünya Basınından TÜRKİYE…
163. Sayı
Sayı: 163 - 01.06.2020
Haziran 2020 - 163. Sayımızda Neler Yeni

* Sayfa   1: Astronomi: Dünyayı anlamak - Yıldızlar…
* Sayfa   2: Evren: ARMAGEDDON Dünyanın son savaşı…
* Sayfa   3: Tıp: Ruh Ölümü…
* Sayfa   4: Teknik: Geneve CERN - Higg Bozon…
* Sayfa   5: Biyoloji: Thalidomide Faciası…
* Sayfa   6: Felsefe: Din Felsefe İlişkisi…
* Sayfa   7: Parapsikoloji: Yakın Ölüm Denemesi…
* Sayfa   8: Paranormal: Dinsel Etik Bilimsel Etik…
* Sayfa   9: Ezoterizm: Ezoterk Tarikatlar- Madame Blavatsky - Kabala…
* Sayfa 10: İnanç: Vesvececi - Şeytan…
* Sayfa 11: Din: Tanrı Alem Bakışı…
* Sayfa 12: Filmler: 6 Seçilmiş Film…
* Sayfa 13: Müzik: 6 Seçilmiş Fransızca Şarkı…
* Sayfa 14: Bu Ay Ne Yazdılar: Doğan Hızlan – Umudumuzu Tüketmiyelim…
162. Sayı
Sayı: 162 - 01.05.2020
Mayıs 2020 - 162. Sayımızda Neler Yeni

* Sayfa   1: Astronomi: Hubble Teleskopu 30 yaşında…
* Sayfa   2: Evren: Bing Bang Teorisi Hudus Delili…
* Sayfa   3: Tıp: Cronovirüs…
* Sayfa   4: Teknik: Keşifler ve İcatlar…
* Sayfa   5: Biyoloji: Moleküler Biyoloji ve Genetik…
* Sayfa   6: Felsefe: Felsefe ve Bilim ilişkisi…
* Sayfa   7: Parapsikoloji: Belmez Kasabası ve duvar resimleri…
* Sayfa   8: Paranormal: Hayaletler…
* Sayfa   9: Ezoterizm: Batini Doktrinler…
* Sayfa 10: İnanç: Berat Kandilli…
* Sayfa 11: Din: Ahit Sandığı…
* Sayfa 12: Filmler: 6 seçilmiş Film…
* Sayfa 13: Müzik: 6 seçilmiş Parça…
* Sayfa 14: Bu Ay Ne Yazdılar: Keriman Halis ECE 1932 Dünya Güzeli…
161. Sayı
Sayı: 161 - 01.04.2020
Nisan 2020 - 161. Sayımızda Neler Yeni


*  Sayfa 01: Metafizik –  Saklı Düzen
*  Sayfa 02: Felsefe – Pandeizm - Ateizm
*  Sayfa 03: Sağlık: Corona Virüsü
*  Sayfa 04: Din: Şiizm
Sayfa 06: Türk Ordusu
*  Sayfa 07: Müzik: Müren – S. Akın -Tanju

*  Sayfa 09: Medeniyet –Medeniyet Çatışması
* Sayfa 12: Paranormal – Ölüm resimleri
* Sayfa 13: Din – Levh-i  Mahfuz
* Sayfa 15: Siyaset Orta Doğu Siyaseti
* Sayfa 16: Deprem – Elazığ - Malatya
* Sayfa 17: ATATÜRK Balıkesir Hutbe
160. Sayı
Sayı: 160 - 01.01.2020
Ocak 2020 - 160. Sayımızda Neler Yeni


*  Sayfa 01: Evren ve Din - Tanrı Evren ilişkisi
*  Sayfa 02: Din - Tevrat – Zebur - İncil
*  Sayfa 03: Sıhhat: Boyun Düzleşmesi
*  Sayfa 04: Muhammed (sav) ve İslam – Veda
*  Sayfa 05: Ezoterizm: Ölüme Yakın Deneme
*  Sayfa 06: Filmler 6 güzel filmi
*  Sayfa 07: Müzik – 5 güzel parça
*  Sayfa 08: Evren – Yeni Bir Bakış
*  Sayfa 09: İslam Felsefesi ve Ölüm
*  Sayfa 10: Tesadüf – Hıncal Uluç

*  Sayfa 11: Mitoloji -Arketipler
* Sayfa 12: Zaman Kader Bağlantısı
* Sayfa 13: Haluk Bilginer EMMY ödülü
* Sayfa 15: Din – Mevlit
* Sayfa 16: Yahudilik – İsrael
* Sayfa 17: Sizi Tanıyalım - Hiram Abas
159. Sayı
Sayı: 159 - 01.07-08-09-10.2019
Temmuz -Ağustos- Eylül-Ekim 2019 - 159 Sayımızda Neler Yeni


*  Sayfa 01: Metafizik – Davetsiz misafirler
*  Sayfa 02: Felsefeciler  ve Doktrinler
*  Sayfa 03: Sağlık - Enerji şifacılığı
*  Sayfa 04: Din- İblis
*  Sayfa 05: Ezoterizm- Ölüm Yeni Bir Hayat I
*  Sayfa 06: Filmler 6 güzel filmi
*  Sayfa 07: Müzik – 5 güzel parça
*  Sayfa 08: Dünyanın Sonu  S. Hawking
*  Sayfa 09: Kuranın gizemleri İsra Suresi
*  Sayfa 10: Parapsikoloji - Yetilerimiz
*  Sayfa 11: Ezoterizm – Hayat’ın Sırrı
* Sayfa 12: Paranormal -3 tiple karşılaş
* Sayfa 13: Hollografik Evren
* Sayfa 14: Büyük Patlama ve KELAM
* Sayfa 15: İstanbul Depremi
* Sayfa 16: Türkiye ve Deprem
* Sayfa 17: Uri Geller - Telekinezi
* Sayfa 18: Başkan TRUMP komedisi
157-158. Sayı
Sayı: 157-158 - 01.05.2019 - 01.06.2019
Mayıs- Haziran 2019 157 - 158 Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 01: Metafizik Hakkında

*  Sayfa 02: Felsefe

*  Sayfa 03: Sağlık - Anılar Siliniyor

*  Sayfa 04: İnsaniyetin Yaradılışı Dizi II

*  Sayfa 05: Din –Budhizm - Hinduizm Dizi II

*  Sayfa 06: Filimler 3 güzel Türk filmi

*  Sayfa 07: Müzik – 12 seçme şarkı

*  Sayfa 08: Evren Nasadan Kısa Hab.
*  Sayfa 09: Din – Kuran'ın gizemleri

*  Sayfa 10: Parapsi. Yakın Ölüm Deneme

*  Sayfa 11: Ezoterzim  Tanrı TOTH

* Sayfa 12: Arkeo. İnka Medeniyeti

* Sayfa 14: Adem'den Bu Güne İnsan

* Sayfa 17: Haç Umre Kuban Bayramı

* Sayfa 18: Ruhsal Araştırma

* Sayfa 18: Tek Adam Rejimi
155-156. Sayı
Sayı: 155-156 - 01.03.2019 - 01.04.2019
Mart - Nisan 2019 155 - 156 Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 00: Ana Sayfa

*  Sayfa 01: Uzay Nasa Uzaylılar Var mı?

*  Sayfa 02: Evren – Big Bang dan evvel

*  Sayfa 03: Sağlık- Aort Damarı

*  Sayfa 04: İnsaniyetin Yaradılışı Dizi

*  Sayfa 05: Din –Budhizm - Hinduizm

*  Sayfa 06: Filimler 6 adet
*  Sayfa 07: Müzik – Selami Şahin,Emel Sayın

*  Sayfa 08: Ezoterizm – Dr. I Velikıovsky

*  Sayfa 09: Din – Elif- Lam - Mim

*  Sayfa 11: Stohenge - Göbeklitepe

*  Sayfa 13: Belmez Kasabası

* Sayfa 17: Sizi Tanıyalım – Sedat Ergin

* Sayfa 19: Katolik Kilisede Fuhuş
154. Sayı
Sayı: 154 - 01.02.2019
Şubat 2019 154. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 00: Ana Sayfa

*  Sayfa 01: Uzay Nasa Son Haberler

*  Sayfa 02: Evren – Kara Delikler

*  Sayfa 03: Sağlık- Koroner Anjiyografisi

*  Sayfa 04: İslâmiyet’in yaşam şartları

*  Sayfa 05: Din –Kabir Azabı

*  Sayfa 06: Filimler 10 adet
*  Sayfa 07: Müslim Gürses kimdir

*  Sayfa 08: Türkiyenin İklimi


*  Sayfa 09: İnsanın Hakları Beyanamesi

*  Sayfa 11: Arkeoloji: Agora İzmir

*  Sayfa 19: Ölüme Yakın deneyim

* Sayfa 17: Ayşen Gruda kimdi

* Sayfa 19: Bu Ay Ne yazdılar
153. Sayı
Sayı: 153 - 01.01.2019
Ocak 2019 153. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 00: Ana Sayfa

*  Sayfa 01: Uzaydan NASA Haber

*  Sayfa 02: İlk Canlı İnsan Değil

*  Sayfa 03: Sağlık: Sigara İçme

*  Sayfa 05: Ezoterizm nedir

*  Sayfa 06: 10 Seçme Belgesel

*  Sayfa 07: Müzik: Fazıl Say – Atatürk
*  Sayfa 09: Bilim: Bilim Cern Geneve

*  Sayfa 10: En güzel 15 Resim

*  Sayfa 12: İslam Dini Nedir (Böl. 03)


*  Sayfa 13: Paranormal - Hayaletler

*  Sayfa 16: Paleontoloji 10 El Yazması

*  Sayfa 18: Bu Ay ne yazdılar

* Sayfa 19: Arkeoloji: İlk insan yamyamdı
152. Sayı
Sayı: 152 - 01.12.2018
Aralık 2018 152. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 03: Sağlık: Yüksek Tansiyon

*  Sayfa 06: 7 Seçme Muhtelif. Belgesel

*  Sayfa 07: Ah Güzel İstanbul Müzik

*  Sayfa 08: Uzaydan Haberler NASA

*  Sayfa 09: Bilim - Parmak izi - DNA

*  Sayfa 10: En Güzel Resimler

*  Sayfa 12: İslam Dini Nedir Bölüm 1

*  Sayfa 13: Mevlana Felsefesi

*  Sayfa 14: Bioloji: Kök Hücre


*  Sayfa 16: Antropoloji Hayatın Başı

*  Sayfa 17: Aşık Mahzuni - Aşık Veysel

*  Sayfa 18: Prof.Müftüoğlu - Yorgunluk

* Sayfa 19: Arkeoloji Son Buluşlar
151. Sayı
Sayı: 151 - 01.11.2018
Kasım 2018 151. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 01 Uzaydan Haberler – NASA

*  Sayfa 02 Arkeoloji: Muhtelif Bilgiler

*  Sayfa 03 Sağlık: Osteopati, RNI Terapist

*  Sayfa 05 Bilim: Nanobilim - Nanoteknoliji

*  Sayfa 06 10 Seçme Belgesel

*  Sayfa 08 Bioloji: Antropoloji
*  Sayfa 10 En Güzel Resimler

*  Sayfa 12 İslam Dini Nedir  Bölüm: 1


*  Sayfa 13 Din Kuran ve İnsan

*  Sayfa 14 Bioloji: En son gelişmeler

*  Sayfa 17 Sizi Tanıyalım: Ara Güler

*  Sayfa 18 Yazları: Prof. Dr. Sinan Canan
150. Sayı
Sayı: 150 - 01.10.2018
Ekim 2018 150. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 01 Evren – Big-Bang'dan evvel

*  Sayfa 02 Tarih – Türkiye'de arkeolojik olaylar

*  Sayfa 03 Sağlık: Şizofreni ve depresyon

*  Sayfa 04 Metafizik – Ben kimim

*  Sayfa 05 Bilim -  Sonsuz var mı?

*  Sayfa 06 7 Seçme Belgesel

*  Sayfa 07 7 Seçilmiş Konçerto

*  Sayfa 08 Eko – Dünyada iklim Fela

*  Sayfa 10 En Güzel Resimler

*  Sayfa 13 Cahiliye Devri, Peygamber


*  Sayfa 14 Bioloji – İlk Genler

*  Sayfa 17 Sizi Tanıyalım: Kanser Aşısı

*  Sayfa 18 Ne Yazdılar: Uğur Dündar
149. Sayı
Sayı: 149 - 01.09.2018
Eylül 2018 149. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Uzay Astronomi: En Derin Sırlar
*  Sayfa 02 Kaballah 1-2
*  Sayfa 03 Sağlık: Meme Kanseri
*  Sayfa 06 4 - Film Eski tanınmış Artistler
*  Sayfa 07 6 - Seçme Erkek Şarkıcı
*  Sayfa 08 Enok Kitabı
*  Sayfa 09 Ekoloji Sera Etkisi
*  Sayfa 10 Nat. Geo En güzel Resimler
*  Sayfa 11 Metafizik Bilinmeyenin Sınır
*  Sayfa 12 Ölüm

*  Sayfa 13 Rahip Bronson
*  Sayfa 14 Nuh Tufanı Efsanesi
*  Sayfa 18 Bu ay ne yazdılar: Taha Akyol
Sayfa 20 Sizin için seçtiklerimiz: Yeni
148. Sayı
Sayı: 148 - 01.08.2018
Ağustos 2018 148. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Evren: Görelilik ve Mutlak
*  Sayfa 02 Türk Tarihi: Orta Asya'da Türkler
*  Sayfa 03 Sağlık: Erkek Cinsel Bilgileri
*  Sayfa 06 6 Film Eski tanınmış artistler
*  Sayfa 07 6 Seçme erkek şarkıcı
*  Sayfa 08 Tanrı Bir Tanım mı?
*  Sayfa 9 Din: Ateizm - Yeni Yazılar
*  Sayfa 10 Kozmogoni: yaratılış efsaneleri
*  Sayfa 11 Metafizik: Bilgi kitabı
*  Sayfa 12 Medeniyetler çatışması

*  Sayfa 13 Rastlantı hayatın temelli
*  Sayfa 14 Budizm'de NDE
*  Sayfa 17 Sizi Tanıyalım: Prof.Dr. Fuat Sezgin
Sayfa 18 Bu ay Ne Yazdılar: Sedat Ergin
147. Sayı
Sayı: 147 - 01.07.2018
Temmuz 2018 147. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Evren: Hubble Teleskop
*  Sayfa 02 Dilek: Yazılara ara verildi
*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Fibromiyalji
*  Sayfa 06 4 - Film Eski tanınmış Artistler
*  Sayfa 07 5 Seçme erkek Şarkıcı
*  Sayfa 08 Sosyolojik Pozitivizm
*  Sayfa 9 Arkeoloji – Nazca Çizgileri
*  Sayfa 10 Din - İncil Revelation Vahiy
*  Sayfa 11 Paranormal - Ölülerle Mesajlaşma
*  Sayfa 12 Din - İsa Tanrı mıydı

*  Sayfa 15 Ezoterizm - Spatyom Ruh dünyası
*  Sayfa 16 Metafizik – Öte alemle iletişim
*  Sayfa 17 Tanıyalım Sizi: Siyonizm Düşü
Sayfa 18 Bu ay Ne Yazdılar: Fikret Bila
146. Sayı
Sayı: 146 - 01.06.2018
Haziran 2018 146. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Apokrif Kutsal Kitaplar
*  Sayfa 02 Yazılara ara verildi
*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Ebola Başladı
*  Sayfa 06 9 Film Eski tanınmış artistler
*  Sayfa 07 Kabare Deve Kuşu 2
*  Sayfa 08 Ruh Seansları 2
*  Sayfa 9 Bilim: İstanbul Depremi
*  Sayfa 10 Evrim Teorisi 2 .doc
*  Sayfa 11 Evren: Kısa Haberler
*  Sayfa 12 Bilim: Gizemli Dev Şimşekler

*  Sayfa 15 Arkeoloji: Çin Seddi
*  Sayfa 16 Felsefe: Alevilik – Bektaşilik
*  Sayfa 17 Tanıyalım Sizi: İsrael Devleti
Sayfa 18 Bu ay ne Yazdılar: Taha Akyol
145. Sayı
Sayı: 145 - 01.05.2018
Mayıs 2018 145. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 “Kızın adı RAVZA”
*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Genetik Hastalık
*  Sayfa 04 Ölüm ve Öte Alem
*  Sayfa 06 Türkiye'yi Tanıyalım Belgesel
*  Sayfa 07 Operet: Olacak o kadar
*  Sayfa 08 Ruh Seansları Yeni Yazılar
*  Sayfa 10 Evrim Teorisi: Darwin
*  Sayfa 11 Evren Sicim Teorisi Brian Green
*  Sayfa 13 Genişleyen Evren: Ruhlarla kanal
*  Sayfa 14 Orb’lar: Bilinmeyen Canlılar

*  Sayfa 16 Ölüm ve Ötesi: NDE
*  Sayfa 17 Stephen Hawking
*  Sayfa 18 Bu ay  Ne Yazdılar: Sedat Ergin
144. Sayı
Sayı: 144 - 01.04.2018
Nisan 2018 144. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 Tihan'ın Sayfası Roman -5

*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası Fibromiyalj

*  Sayfa 04 Din. BigBang ve Kelam Uzlaşması

*  Sayfa 06 Film: 7 Nostaljik film

*  Sayfa 07 Müzik: Nostaljik Jazz


*  Sayfa 08 İnsan Öte Alem İlişkisi

*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar (Böl 5  son)

*  Sayfa 11 Neoroscience

*  Sayfa 12 Uzayda Yaşam


*  Sayfa 13 Evrende Canlı Var mı?

*  Sayfa 17 Sizi Tanıyalım

143. Sayı
Sayı: 143 - 01.03.2018
Mart 2018 143. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Evren Planck Area

*  Sayfa 02 Tihan'ın Sayfası Roman


*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası Kalp Anjiyo

*  Sayfa 04 Din. Elif Mim Lam

*  Sayfa 05 Evren Kozmoloji

*  Sayfa 06 Münir Özkül Anısına


*  Sayfa 07 Müzik Dünyaca ünlü Türk Müzisyenler

*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar

*  Sayfa 12 Felsefe İnanç Sistemleri  M. Doksat

*  Sayfa 14 Fizik Kuantum ve Sema


*  Sayfa 15 Arkeoloji - Göbekli Tepe

*  Sayfa 17 Sizi Tanıyalım Canan Karatay

*  Sayfa 20 Sizin için Seçtiklerimiz

142. Sayı
Sayı: 142 - 01.02.2018
Şubat 2018 142. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Evrim Teorisi Darwin
*  Sayfa 02
Dilek Tihan'ın Sayfası
*  Sayfa 03 Sağlık Aşk Bilimsel Anlatım
*  Sayfa 04 Halografik Evren
*  Sayfa 05 Evren Kozmoloji
*  Sayfa 06 Sinema:Tarık Akan Hatırasına
*  Sayfa 07 Müzik: Makam Farkı
*  Sayfa 08 Ölüm: Ölüm Fotoğrafları
*  Sayfa 09 Din: Kabir Azabı
*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar
*  Sayfa 11 Ezoterizm Kabbalistik Felsefe
*  Sayfa 12 Evrenin Hikayesi
*  Sayfa 13 İsa Tanrının Oğlumu
*  Sayfa 14 Felsefe Hayatın Anlamı
*  Sayfa 15 Arkeoloji Büyük Gize Piramidi

*  Sayfa 16 Paranormal Yakın Ölüm Denemesi
*  Sayfa17  Sizlerden :Prof.Emre Kongar
*  Sayfa 18 Parapsikoloji Ruh ve Ötesi
*  Sayfa 19 Ruh Çağırma Seans Son
*  Sayfa 20 Sizin için Seçtiklerimiz

141. Sayı
Sayı: 141 - 01.01.2018
Ocak 2018 141. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 Bilim
*  Sayfa 02
Dilek Tihan'ın Sayfası
*  Sayfa 03 Sağlık
*  Sayfa 04 Kitap Tanıtımı
*  Sayfa 05 Evren Kozmoloji
*  Sayfa 06 Sinema: 7 Türk Filmi
*  Sayfa 07 Müzik: Dünyadan Müzik
*  Sayfa 08 Ölüm: Ölüm Fotoğrafları
*  Sayfa 09 Din: Kabir Azabı
*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar
*  Sayfa 11 Ezoterizm Kabbalistik Felsefe
*  Sayfa 12 Deneyler: CERN
*  Sayfa 13 Kozmogoni Canlının Olumu
*  Sayfa 14 Felsefe Budizm
*  Sayfa 15 Arkeoloji Büyük Gize Piramidi

*  Sayfa 16 Paranormal Yakın Ölüm Denemesi
*  Sayfa17  Sizlerden F. Bülent Kocanmemi
*  Sayfa 18 Parapsikoloji Ruh ve Ötesi
*  Sayfa 19 Ruh Çağırma Seans Son
*  Sayfa 20 The MotusLiber – Sessiz Kitap

140. Sayı
Sayı: 140 - 01.12.2017
Aralık 2017 140. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 Dilek: Hayat senin Aşk ta öyle

*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Göğüs Kanseri

*  Sayfa 04 Kitap Tanıtım: 3 Pdf. Kitap

*  Sayfa 05 Evren: Stephan Hawkings

*  Sayfa 06 Belgesel: Türk Siyasi Tarihi
*  Sayfa 07 Müzik: İstanbul Caz Festivali 2017

*  Sayfa 09 Din: Sureler Açıklamaları

*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar II

*  Sayfa 14 İstanbul'dan Çin'e Seyahat V Son

*  Sayfa 17 Sizden:
İbn. Haldun (Endercan Kurşaklıoğlu)
139. Sayı
Sayı: 139 - 01.11.2017
Kasım 2017 139. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 Dilek: Bir Dosta İhtiyacımız Var”

*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Beyinin Gizemleri

*  Sayfa 04 Kitap Tanıtım: 3 Pdf. Kitap

*  Sayfa 05 Evren: Cassini – Meteor

*  Sayfa 06 Sinema: Sinema 7 seçilmiş film
*  Sayfa 07 Müzik: 27 seçilmiş şarkı

*  Sayfa 09 Din: İslamda Çelişkiler

*  Sayfa 10 Din: Tanrı ve Tanrıcıklar

*  Sayfa 14 İstanbul'dan Çin'e Seyahat

*  Sayfa 17 Sizden: Endercan Kurşaklıoğlu

*
  Sayfa 18 İnsan: Beynin Gizemleri
138. Sayı
Sayı: 138 - 01.10.2017
Ekim 2017 138. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 Dilek Tilhan: Hayat senin Aşk’ta

*  Sayfa 03 Sağlık Sayfası: Osteopati

*  Sayfa 06 Sinema: Özenle seçilmiş 7 film

*  Sayfa 07 Müzik: Jazz Festivalleri

*  Sayfa 08 Arkeoloji: Göbeklitepe
  *  Sayfa 14 İstanbuldan - Çine Seyahat

*  Sayfa 16 Bir kitap Tanıtımı

*  Sayfa 17 Türkiye Yansıması:

*  Sayfa 18 Arkeoloji: DNA değişim

*  Sayfa 19 Felsefe: Hedegger Ölüm Felsefesi
137. Sayı
Sayı: 137 - 01.09.2017
Eylül 2017 137. Sayımızda Neler Yeni
*  Sayfa 02 - Dilek Tihan Sayfası  “Biraz Sitem, Biraz Şükür”

*  Sayfa 03 - Sağlık Sayfası: Skolyoz

*  Sayfa 04 - Evren: Nassa Kısa Haberler

*  Sayfa 06 - Sinema 7 özenle seçilmiş film

*  Sayfa 07 - Gümüşlük - Bozcaada  Müzik Festivali

*  Sayfa 08 - Din. Prof. Mustafa Çağrıcı (Müftü)
*  Sayfa 10 - Din Modern insan 7 (son)

*  Sayfa 14 - İstanbul'dan Çine Seyahat b.2

* Sayfa 15 - Şehit Kimdir

* Sayfa 16 - Evren ve Mars

* Sayfa 17 - Türkiye Yansıması:

* Sayfa 18 - Arkeoloji: Hipokrate

* Sayfa 19 - Felsefe: Mustafa Öztürk - Ali Bardakoğlu
136. Sayı
Sayı: 136 - 01.08.2017
Ağustos 2017 136. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 - Evren Bilim : Evren de Yaşam

*  Sayfa 03 - Sağlık Sayfası : Emboli Kan Pıhtı

*  Sayfa 05 - Arkeoloji : Homo Sapiens

*  Sayfa 06 - Sinema 7 özenle seçilmiş film

*  Sayfa 07 - 24. İstanbul Caz Festival

*  Sayfa 10 - Din Modern insan Bölüm 05
*  Sayfa 12 - Din Kader tefsir

*  Sayfa 13 - Ezoterizm

* Sayfa 14 - İstanbuldan  Çine Seyahat

* Sayfa 17 - Türkiye'nin Yansıması

* Sayfa 18 - Din Modern insan Bölüm 06

* Sayfa 19 - Felsefe: O. Hançerlioğlu
135. Sayı
Sayı: 135 - 01.07.2017
Temmuz 2017 135. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 03 - Sağlık Sayfası: Doğum Sonrası

*  Sayfa 05 - Türkiyeyi Tanıyalım : ZEUGMA

*  Sayfa 06 - Sinema:  7 özenle seçilmiş film

*  Sayfa 07 - 45. İstanbul Müzik Festivali

*  Sayfa 09 - Arkeo: Eskimolar
Sayfa 10 - Din Modern insan Bölüm 04

*  Sayfa 11 - Ezoterizm: Hermes

Sayfa 12 - Din Modern İnsan Bölüm 05

* Sayfa 16 - Evren: Esrarlı Gezegen

* Sayfa 17 - Türkiye'nin Yansıması
134. Sayı
Sayı: 134 - 01.06.2017
Haziran 2017 134. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 - Dilek – Belirsiz bir zamanın ortası

*  Sayfa 03 - Sağlık Sayfası: Gebelik

*  Sayfa 04 - Evren: Çeşitli Evrenler

*  Sayfa 05 - Türkiye'yi Tanıyalım TİRE

*  Sayfa 06 - Sinema 6 özenle seçilmiş film
*  Sayfa 07 - Müzik. Muht. Hafif Müzik

*  Sayfa 08 - Arkeoloji- Annunaki

*  Sayfa 10 - Din Modern insan Bölüm 02

*  Sayfa 11 - Ezoterizm: Blavatsky

Sayfa 12 - Din Modern İnsan Böl 01

* Sayfa 17 - Türkiyenin Yansıması
133. Sayı
Sayı: 133 - 01.05.2017
Mayıs 2017 133. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 - Evren – Mars Gezegeni

*  Sayfa 02 - Dilek Tihan Sayfası

*  Sayfa 03 - Sağlık Sayfası Obezite

*  Sayfa 05 - Türkiye'yi Tanıyalım Van Gölü

*  Sayfa 06 - Sinema 6 özenle seçilmiş film
*  Sayfa 07 - Müzik Münir Nurettin Selçuk

*  Sayfa 08 - Arkeoloji- Yamyamlık

*  Sayfa 13 - Ruh Alemi- Ruh Beden

*  Sayfa 15 - Öte Alem - Spatyom

* Sayfa 18 - Türkiyenin Yansıması
132. Sayı
Sayı: 132 - 01.04.2017
Nisan 2017 132. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 03 - Sağlık – Dr. O. Müftüoğlu

*  Sayfa 06 - Sinema 7 Adet Film

*  Sayfa 07 - Jazz Dünyası

*  Sayfa 08 - Resim Sanat

*  Sayfa 09 - Belgeseller
*  Sayfa 10 - Yaşanabilen Gezegenler

*  Sayfa 14 - İslam (Allah'ın Emir ve Yasakları)

*  Sayfa 17 - Türkiye'nin Yansıması

*  Sayfa 18 - Arkeoloji Dünyası

* Sayfa 19 - Kitap Sepetler
131. Sayı
Sayı: 131 - 01.03.2017
Mart 2017 131. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 - Evren : Mars Gezegeni

*  Sayfa 02 - Dilek Tihan “İnsanlığa Paydos mu?”

*  Sayfa 05 - Ölüm Anında Yaşananlar

*  Sayfa 06 - 6 Seçilmiş Film

*  Sayfa 07 - Muhtelif seçilmiş Müzik
*  Sayfa 08 - Resim 2016 senesinde National Geo

*  Sayfa 11 - Dünyanın Çekirdeği

*  Sayfa 14 - Atatürk – İnönü Suikastler

*  Sayfa 16 - Astronomi - Evren

* Sayfa 19 - Yaşam Nedir!
130. Sayı
Sayı: 130 - 01.02.2017
Şubat 2017 130. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 01 - Evren : Mars Gezegeni

*  Sayfa 02 - Dilek Tihan “İnsanlığa Paydos mu?”

*  Sayfa 05 - Ölüm Anında Yaşananlar

*  Sayfa 06 - 6 Seçilmiş Film

*  Sayfa 07 - Muhtelif seçilmiş Müzik
*  Sayfa 08 - Resim 2016 senesinde National Geo

*  Sayfa 11 - Dünyanın Çekirdeği

*  Sayfa 14 - Atatürk – İnönü Suikastler

*  Sayfa 16 - Astronomi - Evren

* Sayfa 19 - Yaşam Nedir!
129. Sayı
Sayı: 129 - 01.01.2017
Ocak 2017 129. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 - Dilek Tihan “Hayvan Sevgisi Bahane”

*  Sayfa 03 - İnsan Irkı

*  Sayfa 06 - Sinema 6 Seçilmiş Film

*  Sayfa 07 - Non-Stop 6 saat müzik yayını

*  Sayfa 08 - N. G. tarafından 2016 tertip edilen en güzel Hayvan resmi yarışmasında ilk 28 e girenler...
*  Sayfa 09 - İstanbul'un Sesi (Belgesel)

*  Sayfa 10 - Ünlü Kahin Vanga'nın İlginç Hayat Hikayesi ve Kehanetleri

*  Sayfa 14 - John F. Kennedy Suikastı

*  Sayfa 17/18 – Kütüphemizden kitap Satışları
128. Sayı
Sayı: 128 - 01.12.2016
Aralık 2016 128. Sayımızda Neler Yeni

*  Sayfa 02 - Dilek Tihan Sayfası "Sevdiğim Adam"

*  Sayfa 04 - Yaşanabilinecek 100 Gezegen

*  Sayfa 05 - Papanın yanılmazlığı

*  Sayfa 06 - Sinema 6 Seçilmiş Film

*  Sayfa 07 - Ölüm Anı ve sonrası
*  Sayfa 09 - Sizin için seçtiğimiz 5 tarz Müzik

*  Sayfa 11 - Mossad İhanet Çemberi

*  Sayfa 12 - Ahit Sandığı – 10 Emir - Esseniler

*  Sayfa 14 - Trump Nasıl Başkan Oldu

*  Sayfa 17/18 – Kütüphemizden kitap Satışları
127. Sayı
Sayı: 127 - 01.11.2016
*  Sayfa 01 - Planck Evrene Bakışımızı Değiştiriyor

*  Sayfa 02 - D. Tihan. "Öylesine Bir Aşkmış Sendeki"

*  Sayfa 03 - Dünyadaki Dinler

*  Sayfa 06 - Size 6 adet film gösterimi sunuyoruz keyifle seyretmeniz için..

*  Sayfa 09 - Hafif Batı – Klasik ve Jazz  müziği Sizler için...
*  Sayfa 10 - Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

*  Sayfa 13 - Öteki Alemle İlişki

*  Sayfa 15 - Ruhlarla İletişim

*  Sayfa 16 - Eski Yaşadığınız Hayat (Reenkarnasyon)

*  Sayfa 17 - Empati ve İletişim
126. Sayı
Sayı: 126 - 01.10.2016
*  Sayfa 01 - Büyük patlama pamuk ipliğine bağlı

*  Sayfa 02 - D. Tihan. Herkes sen gibi yalan kokuyor

*  Sayfa 03 - Beynimiz. Üç bölüm Dizi

*  Sayfa 06 - The Book Of Thoth – Ölüler Kitabı

*  Sayfa 09 - Yakın Ölüm Denemesi

*  Sayfa 10 - Güzel Sanatlar: Sinema 6 özel seçim Film
*  Sayfa 12 - Bilgelik ve Falcılık: Irk Bilig – I Chang

*  Sayfa 13 - Müzik: 8 Seçme Müzik

*  Sayfa 14 - U.F.O'lar

*  Sayfa 15 - İstanbul Depremi

*  Sayfa 16 - Siyaset: Suriye ve Terörizm
125. Sayı
Sayı: 125 - 01.09.2016
Eylül ayı için web sayfamızın değiştirdiğimiz 10 yeni sayfasını aşağıda sizlere yayınlıyoruz :

  *  Sayfa 04 - Uzay ve Astronomi : Samanyolu
  *  Sayfa 05 - Paganizm – Büyü Grimoire (Büyü Kitapları)
  *  Sayfa 06 - 7 Sanat Sinema: İmbd'si  7/10'nun üzerinde ödül almış Yerli ve Yabancı  6 Film
  *  Sayfa 07 - J.P: Sartre . Varoluşçuluk
  *  Sayfa 11 - Rastlantı ve Kaos
  *  Sayfa 12 - Nostradamus-  Kayıp Kitabı
  *  Sayfa 14 - Ruh Çağırma Odası – Seanslar.
  *  Sayfa 15 - Rast Gele –Tesadüf
  *  Sayfa 16 - Müzik : Opera –Klasik müzik – Jazz
  *  Sayfa 17 - I wish You Enough (sana Tanrıdan yeterli nasip dilerim)
124. Sayı
Sayı: 124 - 01.08.2016
* (Sayfa 1) Stephen Hawking* (Sayfa 11) Son anda ölenlerin resimleri
* (Sayfa 2) Rahiplerin Taciz Skandallarını Papa Örtmüş* (Sayfa 12) Cifr – EbcedGizli İlimler
* (Sayfa 3) Bir Sonraki Devrim Bedenlerimizi Değiştirecek * (Sayfa 13) Sümerler
* (Sayfa 4) Fizik Bilimi – Einstein in Hayatı* (Sayfa 14) Sayın Prof. Dr. Bedia Akarsu
* (Sayfa 5) Tarihin Başlangıç Treorisi* (Sayfa 15) Baş Başa
* (Sayfa 6) 7 Sanatlar* (Sayfa 16) Mayalar
* (Sayfa 7) Siyaset Felsefesi
* (Sayfa 17) National  Geographic Dergisi
* (Sayfa 8) (Paranormal) Zaman ve Zemin Kayması* (Sayfa 18)The Great Pyramid (Davit Pratt)
* (Sayfa 9) (Metafizik) Ölüm Yeni Bir Hayat* (Sayfa 19) Yahudanın İncili
* (Sayfa 10) Holographic History and the End of a Great Cycle* (Sayfa 20) Sizin için seçtiklerimiz
design by Nihat Can