Şuanda Dergimiz Hakkında Sayfadasınız...
7340
..:: Dergimiz Hakkında ::..


Evrenin Sırları

Popüler Bilim Dergisi

Her ayın 1. günü  yayınlanır.

İlk Yayın Tarihi  01.06.2005
2007 Nisan ayından itibaren aynı anda dergimizi üç ayrı server ‘dan yayınlamaya başladık. İzmir – İstanbul ve New-York. Bu sayede ayda ortalama bizi okuyan 4500 okuyucumuz, hem Türkiyede hem de okunduğumuz 35 Dünya ülkesinde bizi rahatça izlemekteler.

Erişim Adreslerimiz  
www.evreninsirlari.net

Bu adreslerden birinden birine erişimde zorluk çekerseniz öbür adresi denemeniz yararlı olacaktır.

 

İletişim adreslerimiz
 burzsan@gmail.com 

Yazım işleri :  Burhan Zihni Sanus

 

Dergimizin Yayın İlkeleri

Evrenin Sırları Dergisinin amacı, dil, din, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, bilgilenme amaçlı “Bilgi köprüsü” oluşturmak ve bu bilgi erişimini “Evrensel insan hakları ” doğrultusunda, farklı kültürler ile insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih sürecinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yorumlamak.

Evrenin ve Dünyamızın niçin ve nasıl oluştuğunun bilinmeyen olayları hakkında bilgilendirmeğe, kültürel yapısı içinde oluşan ve değişen düşünce ve kavramların bütün boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurulmasını, böylece düşünce yönetiminin ve düşünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel üretebilme ve bilgilenebilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu incelemelerimizi yaparken kullanacağımız metotlar ve faydalanacağımız bilgiler, din ve bilim alimlerinin ve teknolojinin en son buluşlarını ve datalarının ışığı altında son derece tarafsız her türlü peşin fikir ve hurafeden soyutlanmış ve bütün düşüncelere açık ve saygılı şekilde olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla... B.Z.Sanus


design by Nihat Can