Mastürbasyon.pdf

 

 

Daha Fazla bilgi için tıklayın

http://www.uzmantv.com/konu/kadinlarda-masturbasyon

www.kadinvizyon.com

Yayın Tarihi: 01.01.2018

MASTURBASYON  ( Seksoloji)

Lütfen 18 yaşından küçüklere okutmayınız

23 Kasım 2007 tarihinde  Fransız Alman ortak kültür ve bilgi sitesi ARTE  gece saat   22.10 da   Mastürbasyon – G Noktası – Gizli cennet  diye bir üçleme halinde bu konuları gerek bilimsel gere tarihsel ve sosyolojik yanlarıyla işledi.

 

Bizde  ülkemiz de  bir  TABU  ( kabul edilmeyen mevzu ) olarak görülen bu yüzden de  insanlarımızın çoğunun bu hususta fazla bilgisi olmayan Mastürbasyon  olayını  sizlere elimizden geldiğince geniş bir şekilde izah etmek istedik.

 

Mastürbasyon veya kendi  kendini tatmin muhtelif dinlerce mekruh – Günah olarak  değerlendirilmiştir. Sizlere bu hususta  İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman’ın  Mastürbasyon hakkındaki görüşlerini aşağıda yayınlamaktayız

 

Soru :  

“Dinde mastürbasyonun yeri nedir? Fiziksel anlamda zararları var mıdır? Cinsel ihtiyaçlar için evlilik gibi kurum var, ama ya bekarsanız bu ihtiyaç nasıl giderilecek? Eğer böyle bir şey dinde yasaksa Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği bu ihtiyaç nasıl giderilecek?

Cevap:
Cinsel zevk büyük bir nimettir. Zina yoluyla olmamak şartıyla tadılması gerekir. Bekarlar eğer cinsel baskı altında kalır ve bunu da başka bir yoldan (oruç, sanatlarla ilgilenme, çeşitli hobiler...) gideremezse ihtiyaç kadar mastürbasyon yapabilir. Tıp uzmanlarına göre çok sık olmazsa sağlığa zararı olmazmış. Helaller Haramlar  isimli kitabımda, bu konu ile ilgili olarak fıkıhçıların değerlendirmelerini şöyle özetlemiştim:
"Eli ile temas ederek boşalma âdeti bilhassa yeni yetişen gençler arasında yaygındır. İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür.
Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a ya göre "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır.
Mezkur fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır. Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. Alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir  http://www.hayrettinkaraman.net/ Prof.Dr. Hayrettin Karaman “

Bu hususta  Hıristiyanlık ve Musevilik de 18 inci asırda son derece sıkıydı Mastürbasyon’un bir nevi insan öldürmeyle bir tutulmaktaydı. Buna karşın  17 asrın sonuna doğru  Leuwenhoek adında bir Hollandalı “spermatozoïde “ di bulacaktı. O zamanlar bu milyonlarca hareketli hayvancıklar karşısında insanlar şaşkınlıkları gizleyememişlerdir.  Onları küçük hayvanlar olarak isimlendirmişlerdir. O zaman bilim adamları “bu milyonlarca yaratık da nedir “? Diye araştırmaya başlamışlardır. Ya bir “ ejekülasyon da”  boşalmada Adem  ve daha sonra biz bütün bir insanlığı bulunduruyorsak . İnsanlığın geleceği ne olacaktır ?  Bu bir nevi  jenosit  yani  insanlığın istikbalinin katli olacaktır. Ve insanlık yok olacaktır.  Bilim adamlarının bu yanlış düşünceleri ve hataları yüzünden iki asır müddetince İnsanlar Mastürbasyon yaparak insan ırkının sonunu getirecekleri düşüncesiyle yakalanan  bir jenosit  - Soykırım  suçu işlemiş gibi çok ağır şartlarda ölüme mahkum ediliyorlardı. Ancak iki sene sonra hatta anlaşıldı ve bu garip karar ortadan kalktı.

Buna karşın çok daha liberal olan ve moral kuralları da  düşük bir seviyede olan Musevilik ve  Hıristiyanlıkta Mastürbasyondan hiç bahsedilmemektedir. Reformist bir  Papaz olan   Marciano Vidal üç senelik bir çalışma neticesinde yazdığı bir raporu Vatikan’a göndermiştir. Bu raporunda yaptığı araştırmalarda Hıristiyan Dinindeki Dini kitapların hiç  birinde Mastürbasyonla ilgili bir yasak veya herhangi bir bilgi bulunmadığını onun için bunu  ahlaka karşı olarak kabul edilmemesi gerektiğini müdafaa etmiştir. Ancak Vatikan’daki Kardinal  Joseph  Ratzinger  bu araştırmaya karşı çıkarak bir bildiri yayınlayarak her hangi bir bilgi olmaması bunu geçerli kılmaz Heteroseksüel  ( kadın erkek ) ilişkilerinden başka her türlü seks ilişkisini Ahlaka uymadığını ve Hıristiyanlardan bundan kaçınmalarını istemiştir.

 Zan ediyorum ki yukarıdaki bilgiler Gerek bizde gerekse diğer dinlerde “Mastürbasyon” a karşın kat’i bir yasak görülmemekte bunun insana Tanrı tarafından verilmiş bir rahatlama şekli olduğunu  ve çok fazla kullanmamak daha doğrusu bunu bir sapkınlık haline getirmeden kullanılmasında bir beis olmadığı ortaya çıkmıştır.

Mastürbasyonu ikiye  ayırmak gerekir  Kadının Mastürbasyonu  - Erkeğin Mastürbasyonu

 

 Bu Sayımızda Kadının Mastürbasyonu ve Seksüel hayatından temel ve kısa bilgileri vereceğiz.   

Modern Tarihlerin ünlü filozof, düşünür ve bilim adamları başta Freud olmak üzere Mastürbasyon için şöyle demektedirler.  

   "J'en suis venu à penser que la masturbation est la seule grande habitude, le besoin primitif", osa écrire le savant viennois à une époque , faut-il le rappeler, un médecin pouvait déclarer sans honte, à propos des risques d'excitation encourus par les jeunes femmes adeptes du vélocipède : "Il ne faut pas accuser la bicyclette mais la bicycliste"

Ben öyle düşünüyorum ki  Mastürbasyon bize  primitif –ilkel çağımızdan kalan bir  adettir. Diye yazmıştır Viyanalı bilim adamı ve şöyle devam etmiştir: “ Bayanların bisiklete binerken heyecanlanıp eksite olmalarının suçunu  bence bisiklete değil binen bayanlarda aramalıdır .”              

                                                    

Vajinanın Anatomisi :

Kadın üreme sistemi eksternal (dış) ve internal (iç) genital organlar olarak 2 başlık (klitoris)altında incelenir. Karın boşluğu içinde bulunan ve dış dünya ile ilişkisi (Vajina)olmayan organlar internal organlardır. Diğerleri ise dış genital organlar olarak isimlendirilirler.

( Dış Dudak)Dış genital organlar
(Vulva Vajin içi )
Dış Kadın genital organının tamamına vulva adı verilir. Vulvanın üstündeki kıllı ve yağ dokusundan ibaret bölüm ise mons pubis olarak adlandırılır. Bu kıllar göbeğe doğru birkaç santim ilerledikten sonra düz bir hat üzerinde sonlanırlar. Kılların  ( Anüs ) fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte cinsel bir fonksiyonunun olduğu ve kadınlara has bir kokunun çabuk dağılmasını engellediği ileri sürülmektedir.

A.Labium Majus (Büyük dudaklar) :Orta hat üzerinde bulunan bir çift uzunlamasına deri kıvrımıdır. Erkeklerdeki torbaların karşılığıdır. Ön taraf da her iki L.Majus birleşir arka taraf da birleşmez ve anüse kadar uzanır. Dış yüzeyini örten deri kıllıdır, bol miktarda yağ ve ter bezi içerir. İç yüzünde ise kıl bulunmaz.
B.Labium Minus (Küçük dudaklar) : L. Majusların arasında vajina girişini çevreleyen iki küçük doku parçasıdır. Kıl ve yağ dokusu içermez. Bol miktarda sinir ve kan damarı barındırır.
C.Klitoris : Erkek deki penisin karşılığı olan erektil dokudur.Dıştan görünen kısmına glans klitoris denir. İçeride mons pubisin iç kesimlerine kadar uzanır.
D.Ürethral orifis: Mesanenin dış dünyaya açılış yolu olan ürethranın son noktasıdır. İdrar buradan dışarıya atılır.

E.Vajina: Kadın üreme siteminin iç kısımları ile dış kısımlarını birbirine bağlayan tüp şeklinde bir dokudur. Ön ve arka duvarları normalde birbiri ile temas halindedir. Bazı yazarlarca iç genital organ olarak tanımlanır.Boyu yaklaşık 9 cm kadardır. Son derece esne k bir dokudur.
F.Hymen (Kızlık zarı): Vajina girişinde bulunan ince zar şeklinde bir yapıdır. Ortası deliktir ve bu deliğe himenal orifis adı verilir. Görevi vajina ve iç genitalleri dışarıdan gelecek mikroorganizmalara karşı korumak olduğu sanılmaktadır.
H.Perine:Pelvis boşluğunu alttan kapatan kas ve bağ dokusundan oluşan dokudur. Vulva arka kenarı ile anüs arasında uzanır.
I.Anüs :Barsakların dış dünyaya açılış noktasıdır. Makat olarak da adlandırılır.

Pelvis boşluğunun içindeki üreme sistemini oluşturan organlardır. Bunlar sırası ile uterus (Rahim), tuba uterina (fallop tüpleri) ve overlerdir (yumurtalık). Tüpler ve overler her iki yanda ikişer tanedir. Uterus ise ortada ve tek bir tanedir. Embryonik hayatta her iki yandan gelen tüp şeklinde yapılar orta hatta birleşerek uterusu oluşturur. Bu birleşmede meydana gelen aksaklıklar rahimde çift gözlü uterus gibi şekilsel bozukluklara neden olurlar. Bunlara genel olarak Müllerian Füzyon anomalisi adı verilir.

Uterus (Rahim)
Pelvis boşluğunda yer alan ve gebeliği miadına kadar taşımaya yarayan dışta düz kas hücrelerinden oluşan içte ise endometrium adı verilen zar tabakası ile kaplı armut biçimli bir organdır. Normal anatomide öne ya da arkaya dönük olabilir. Fundus, Korpus, İsthmus ve serviks olarak 4 kısımda incelenir. Uterus bir takım bağlar tarafından yerinde tutulur. Bunlar tutucu ve asıcı bağlar olarak sınıflandırılırlar.Uterusun içi boştur. Bu boşluğa kavite ya da endometrial kavite adı verilir. Gebelik oluştuğunda burada yerleşir ve büyür.
Serviks rahimin vajina yani dış dünya ile temasını sağlayan en uç kısmıdır. Jinekolojik muayene esnasında gözle görülebilen bir yapıdır. Dış dünyaya açık olduğundan enfeksiyonlara ve yaralara karşı oldukça savunmasızdır. Smear testi esnasında buradan alınan hücreler incelenir. Serviksin ortasından serviksle endometrial kaviteyi birleştiren bir kanal geçer. Bu kanala endoservikal kanal adı verilir.
Serviks ile korpusun birleşim yerine isthmus adı verilir. Uterusun ana yapısı korpusdur. İstemsiz çalışan düz kaslardan meydana gelen bir yapısı vardır.Fundus rahimin karın boşluğu içinde en tepesini oluşturan kısmıdır.
Uterus önde mesane arkada ise rektum (barsakların rezervuar görevi yapan son kısmı).

Tuba Uterina (Fallop tüpleri)
Yumurtalıklar ile rahim arasında uzanan yaklaşık 10 cm uzunluğunda, sperm ve yumurta hücresinin geçişini sağlayan bir çift kanaldır.5 kısımda incelenir.
İntramural: Tüplerin uterusun kas tabakası içine gömülü olan kısmıdır. 1.5-2 cm uzunluğundadır.Çapı yaklaşık 0.4 milimetredir
İsthmik: İntramural kısımdan yanlara doğru uzanan bölgedir.2-3 santimetre uzunluğunda, 1-2 milimetre kalınlığındadır.
Ampulla: Tüplerin en geniş kısmı olup 5 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre kalınlığındadır. Yumurta ile spermin karşılaşması ve döllenme burada gerçekleşir. Dış gebeliklerin %90'ı bu kısımda yerleşir
İnfundibulum: Tüplerin huni şeklindeki ucudur.
Fimbria: Tüplerin en uç kısmıdır. Püskül şeklindedir. Yumurtalıklardan atılan yumurta hücresini süpürür tarzda hareketlerle yakalama görevini yerine getirir.

Overler
Uterusun her iki yanında yer alan sert yapıda ve sedef renginde bir çift organdır. Uzunlukları yaklaşık 3.5 santimetre, genişliği yaklaşık 2.5 santimetre ve kalınlığı yaklaşık 1 santimetredir. Bağlar ile karın duvarına ve uterusa bağlanmışlardır. Görevleri kadınlık hormonlarını üretmek ve yumurta hücresi geliştirip salmaktır. Erkekteki testislerin karşılığıdır.

Kadının  Genital organlarının  Neler olduğunu ve vazifelerini kısaca görmüş olduk.

Kadının genital organlarını Tıbbi olarak inceledikten sonra şimdide  Seksolojik yönden özelikleri nelerin olduğunu inceleyelim.

 

Kadının Mastürbasyon olayını keşfi :

Kadında  seks  organları gizlenmiştir. Onun için eksitasyon ve şehvet hissi içinde hissedilir. Bu yüzden bir genç kızın seksüel arzuları muhakkak bir cinsel temasla neticelenmez , bu hisler daha fazla bir heyecan şeklindedir. Ayrıca cinsel organının erkek penisine nazaran çok daha az temas imkanı olduğu için onun vücudu sayesinde seksüel hazlar duyması daha uzun zaman alır. Onun için bir kızın mastürbasyondan zevk alması bir erkek çocuğundan çok daha sonra oluşur. Zaten kadınların büyük bir kısmı mastürbasyonu  cinsel temasta bulunduktan daha sonraki zamanlarda keşfederler.

Metodları :

Mastürbasyon’da temel öge zihinsel olarak  tahrik olmaktır, hayalde değişik tahrik edici şeyler düşünme, senaryolar yaratma , kafasında muhtelif resimler tahayyül etme, gibi ögeler el ile uyarma anında gerekli bir parçasıdır,  Kadında anatomisi yüzünden bu uyarma ya iç organlar üzerinde ( Vajina gibi ) ve ya dış organlar olan  klitoris , ve küçük veya büyük dudaklar üzerinde yapılır. . Klitoris kadının zevk alması için en güçlü organı olduğuna göre mastürbasyon esnasında bu bölgenin tahriki  genelde daha tercih edilir    Vajinanın içine bir şey sokularak mastürbasyon yapılması tek başına ender yapılan bir uygulamadır.

 

Mastürbasyon için bir çok pozisyon tatbik edilmektedir ,en fazla revaçta olan kadının sırt üstü uzanıp bir veya iki eliyle klitorisini okşamasıdır. Bu hareketlerin hızı ve baskısı her insanda değişir ve aldığı zevk derecesine göre ayarlanır bir kere alışıldı mı çoğu zaman aynı şekilde yapılır. Bazı kadınlar ise klitorislerini okşamak için karın üzeri yatmağı veya yumuşak bir şeyle okşamayı ( yastık, havlu gibi ) tercih edebilirler.

 

Bazı kadınlar ise ellerini kullanmaktansa kalçalarını belli bir ritim dahilinde sıkıştırıp gevşek bırakarak yine klitoris bölgesine baskı uygulamayı tercih ederler bunun bir faydası da kalabalık yerde tahrik oldukları zaman kimsenin farkına varmadan bunu yapabilmeleridir. Ayrıca Klitorisin bulunduğu bölgeye su fışkırtmak,  vibromasör  veya ona benzer aletlerde kullanıla bilinir. Son senelerde medyadaki  seksle alakalı yayınlar sonunda piyasaya kadınların mastürbasyon esnasında vajinalarına soka bilecekleri muhtelif alet ve gadgetler çıkarmışlar ve bu mevzunun bir TABU  olmasına son vermişlerdir.  

             

G NOKTASI EFSANESİ DOĞRUMU BİR HAYAL Mİ ?

 

Kadın Mecmuaları , tıbbi dergiler “ G NOKTASI “ ile ilgili bir çok yayın yapmışlardır.  Vajinanın  yüksek duyarlı şehvet noktası olan bu nokta aslında hakikaten tesirli mi yoksa bütün bunlar yaratılmış bir efsane mi ?

 

Doctissimo Fransada yaptığı 15 bin insan üzerinden ( bunların % 30 Erkek % 70 Kadın süje ) araştırmada sorgulananlardan % 65 i  ne kendilerinde nede partnerlerinde böyle bir nokta bulamadıklarını söylemişlerdir.  Buna karşın bugün bilim adamlarından büyük çoğunluğu bu noktanın var olduğu iddiasındadırlar.  1950 de ilk defa olarak Ernest Grafenberg böyle bir noktanın varlığından bahis etmiştir.

 

“ yaptığım araştırmalarda bazı kadınlar vajinalarının içinde bulunan bir noktada çok hassasiyet olduğunu söylemişlerdir. “ Bu nokta tahrik edildiği zaman sadece çok büyük bir şehvet ve seksüel tatmin vermekle kalmamakta aynı zamanda okşandığında büyümektedir. Yine araştırmasında Grafenberg  Uretre tarafından orgazm anında üretilen sıvının idrar olmadığını tespit etmiştir. Maalesef kadınlar Amerika da uzun zaman boyunca  bu orgazm anında gelen sıvı yüzünden idrar kaçırıyorlar diye tedavi gömüş ve ameliyat edilmişlerdir

 

GÖZDEN KAÇAN BİR BULUŞ :

 

80 Senelerine kadar vajinanın tahrike karşı duyarsız olduğu ve tek duyarlılığın klitoriste olduğuna inanılmaktaydı. O zaman seksoloji üzerine insanın seks hayatıyla ilgili yapılan büyük bir araştırmada  Dr. Kinsey’in , Masters ve Johnson ‘un çalışmaları neticesi yayınlanan  raporda varılan netice buydu. Bu arada yayınlanan Grafenberg’in çalışması ise gözden kaçmış ve unutulmuştu. Ancak seneler sonra yapılan araştırmalarda böyle bir şüphe uyanmış ve Grafenberg ‘in bu mevzudaki çalışması akla gelmiştir. Perry ve Whipple  ve ekipleri araştırmalarında kadınların  bu bölgede çok hassas olduklarını tespit etmişler ve bu noktaya esrar dolu bir isim olarak Grafenberg’i  onore etmek için G NOKTASI adını vermişlerdir. Ve görülmüştür ki bu bölge kadının en fazla zevk  aldığı noktadır.

 

Ama nedense bu mevzudaki yayınlar çok azdır. Bunu tam olarak iddia edebilmek için geniş ve derin araştırmalar ve protokoller yapmak gerekmektedir. Fakat seks hayatımızla yapılan araştırmalar dünyadan  az dır  bu bakımdan bilim adamlarının bazısı taraftar bazısı da karşıt kamplarda yer almışlardır  G Noktasına karşı.
Bazıları böyle bir nokta olmadığını bunu bir söylenti olduğunu bazıları ise “ onun G noktasını bulun ve karşınızda sekse doymayan şehvetli bir kadın bulacaksınız. Efsanevi bir nokta “ gibi sözlerle hayranlıklarını ifade ediyorlar. Bütün mesele onu bulmak için uğraşmada !!!


Diğer taraftan feminist bir takım kadınlarda buna karşı çıkmakta ve bunu kadınları sadece seksle ilgilenmelerini sağlamak için erkekler tarafından yaratılmış bir efsane olduğunu ifade ediyorlar. Kadının bir seks kölesi gibi kullanılmak istendiğini söylüyorlar.

Bazıları da ifadelerine göre “ bütün  ömrümü G Noktasını aramakla geçirdim ama bulamadım !!! “  diye hayıflanırken , bir diğer grup ise “ o noktanın onlara verdiği zevk  ve hazları anlata anlata bitiremiyorlar .!!!

 

Son Araştırmalar. .

1990 senesinde bir  araştırma kadının boşalması ile G noktası arasındaki ilişkiyi incelemekteydi. Bunun için insan bünyesini daha iyi tanıyan tıbbi kesimde çalışan kadın denekleri seçmişlerdi. 2350 deneğe dağıtılan soru kağıdından 1289 yani %66 sı Vajinalarında tahrik edildiği ve okşandığı takdirde onlara haz ve zevk veren bir noktanın bulunduğunu bildiriyorlardı. Bu G noktasının varlığını tanıyan kadınlar daha sık olarak temasları sırasında boşaldıklarını ve daha yüksek zevk aldıklarını söylüyorlardı.  Diğerleri ise gerek boşalmaların daha seyrek olduğunu ve zevk alma eşiklerinin de daha düşük olduğunu ifade ediyorlardı.

Ayrıca yapılan bir araştırmada G noktasının uyarılması esnasında acı eşikleride daha yüksek sınırlara çıkmaktaydı. Sanki G noktası bir nevi acıyı hissetmeyi azaltıyordu. Bilim adamları G Noktasının acıyı azaltmasının doğum esnasında faydalı olduğunu düşünmekteler.

 

BOŞALMA ERKEKLER GİBİ KADINLAR DA DA OLMAKTA :

 

Boşalma sadece erkeklere mahsus bir şey değil ,kadınlar bunu iyi bilin !!

Kadınların bir kısmı orgazm esnasında boşalmaktadırlar. Bu  “ çeşme “ kadınların özelliği efsanevi G Noktasında mı  saklı ?  Çok konuşulan bir bilinmeyenin  doğrusu nedir ?

 

   Bazı Kadınlar Orgazm oldukları sırada anlamadıkları bir fenomenden rahatsız olmaktadırlar,  bolca bir sıvı onların Vajinalarından sızmaktadır.  Bu çok olarak gelen bir meni midir ?

 

   Yoksa İdrar veya ona benzer bir sıvı mıdır ?     Bazen tedirgin olduklarından Orgazm olmaktan vaz geçmektedirler.

Bu fenomen G Noktasına bağlıdır. ( Grafenberg  Noktası )  G Noktası  2 euro büyüklüğünde bir yerdir  Vajinanın girişine yakın bir kısımda bulunur. Bu çok hassas nokta cinsel ilişki esnasında erkek kadının arka tarafından yaklaşıp birleşirse veya el ile tahrik edildiğinde büyümektedir. Orgazm esnasında  peri-vajinal kasılmalar esnasında  idrar  yoluna burada bulunan bir sıvıyı fışkırtır. Araştırmacılara göre saydam kaygan ve süt gibi beyaz olan bu sıvıyı idrar torbasının altında bulunan bir prostat ( hormon )  tarafından üretildiği düşünülmektedir.

 

S14_01 – Mary Caresse .mp4

 

Resimler özel olarak karartılmıştır

 

 

İstifade Edilen yayınlar

 

Dr Agnès Mocquard

1 - Grafenberg E. 1950, The role of the urethra in female orgasme,     The International Journal of Sexology , n° 3, p.145-148.
2 - Alzate H. 1987 Erogénéité du vagin et orgasme féminin : analyse actuelle   de la question, Contraception-Fertilité-Sexualité, vol 15, n° 4, p.421-430
3 - Darling, C. A., Davidson J. K. and Conway-Welch C.,1990, Female     ejaculation : perceived origins, the Gräfenberg spot/area, and sexual responsiveness, Archives of sexual behavior, vol. 19, n°1, p. 29-47
4 - Whipple B., Komisaruk B. R., 1988, Analgesia produced in women by     genital self-stimulation. Journal of Sex Research, n° 24, p. 130-140
5 - Lenck L. Ch., Vanneuville G., 1992, Sphincter urétral (point G).      Corrélations anatomo-cliniques. Revue Française de Gynéco-obstétrique,  Vol 87, n° 2, p. 65-69

 

 

Size yazımıza bir Kadın tarafından Samimi olarak  Mastürbasyon ile ilgili düşüncelerini belirttiği yazısını aktararak son vermekteyiz.

 

Mastürbasyon : Kendi Bedeninde Yolculuk

 

Mastürbasyon yapan bir çok kadın hala utanç duyuyor. Oysa kendi bedenini "keşfeden" her genç, bu yolculuğa çıkıyor ve kendi isteklerini, arzularını tanıma fırsatı bulabiliyor. Öte yandan, evli olup bunu yapmak zorunda olan çok kadın var...

Mastürbasyon bir çok kadın için kurtarıcı rolünde adeta. İkili ilişkilerde "yarıda kalan" kadınlar için vazgeçilmez bir yöntem. Bu arada yalnızların en sık kullandığı bir yöntem olduğunu da söylemek gerekir. Hatta mastürbasyon, sevgilisi ya da eşiyle  birlikteyken orgazm olamayan kadınlar için bir "emniyet sübabı" görevinde. 

 

Bu, karşı cinsten birinin desteği olmaksızın, kendi bedeninizi araştırmak ve öğrenmek için de bir yol. Kendini ilk kez keşfederken, bu yollardan geçen kadınların başkasıyla ilişki kurması daha kolay. Yani en azından, partnerinize nelerden zevk aldığınızı ya da hoşlandığınızı söyleme şansınız var. Ve bu şekilde talep kar olmak, o kişiyle olan ilişkinizi iyi yönde de etkileyebilir. (Maalesef, Türk erkeklerinden böyle taleplerde bulununca, kadınlar o.. damgası yiyebiliyor. Bu ayrı  bir konu, dolayısıyla  girmiyorum, çünkü ilk yazılarımda, bunu çok tartışmıştık) 

 

Mastürbasyonun erkeklerle olan ilişkileri de olumlu etkileyeceğini iddia etmiştik ya. Bunu da açıklamak istiyorum; Bir kadın eğer yalnızken kendisine dokunmaktan rahatsız oluyorsa,  başkası kendine dokunurken de bu rahatsızlığı hisseder. Dolayısıyla  mastürbasyon an azından, ikili ilişkileri daha verimli kılabilir. Bu arada cinsel gerilimleri giderdiği için, dışarıda eş arama zorunluluğu da kalmaz. Böylelikle , duygusal bir bağlantıya da gerek duyulmaz.

 

Yalnız başına sürdürülen cinsel faaliyet olarak tanımlanan mastürbasyonla ilgili yazılacak çok şey var ama bir de olayın "teknik" yanlarına değinmek gerekir. "Teknik" lafı tabii ki işin şakası ama kadınlar nasıl mastürbasyon yapıyorlar diye merak edenler de hayli fazla. O kadar çok yolu var ki bunun. 

 

Kendi bedeninizde yolculuğa çıkıyorsunuz ve binlerce yol keşfediyorsunuz. Ve bu yolu sadece siz biliyorsunuz. Kadınlar, elle doyumun en keyifli yanının da bu olduğunu söylüyorlar.  Kadınların büyük bir çoğunluğu elle klitorisi uyararak mastürbasyon yapıyor.

 

Bakın, Hite Raporu'nda bir kadın nasıl anlatıyor bunu; "Elle doyumdan önce, zihin olarak kendimi hazırlarım. Önce düşünsel olarak uyarılmış olmam gerekir. Kendimi uyarmak için parmak uçlarımı kullanırım.  Fakat bütün bölgede, hafif darbelerde bulunmak daha iyidir. Daha çok, uyarıldıkça klitorisin üstünü okşamaya başlar ve onun üzerinde hızlı, titrek daireler çizerek sonunda orgazm olurum."

Fikren hazır olmak

Elle doyum sırasında, kadınlar için en zor olan göğüslerin uyarılması. Bunu da diğer elin yardımıyla yapıyorlar, ama çoğu zaman yeterli olmayabiliyor. Elle doyumun zor olduğundan yakınan kadınlar, aslında cinsel organlarının yapısı hakkında da, fazla bilgi sahibi olmayan kadınlar. Açıkça, klitorisin nerede olduğunu bile bilmeyen kadınlar var. Klitoris; vajina dudaklarının üst tarafta birleştiği yerde. Yani vajinayı bir "üçgen" olarak algılarsak, klitoris, bu üçgenin tepesinde. 

 

Mastürbasyon yaparken, klitorisin uyarılması  için fikren hazır olmanın yanı sıra, duruş şekli de önemli. Bu eylem sırasında herkesin kendine göre bir yöntemi olabiliyor. İşte size üç kadından, farklı mastürbasyonlar.  Shere Hite'ın,  "Hite Raporu"ndan alıntıladığımız üç ayrı kadının, o sırada neler yaşadıkları;

 


"Bana harika şeyler yapıldığını düşlerim"

"Yatar ve en sevdiğim düşü kurmaya başlarım. Beş dakika hayal kurduktan sonra   iyice ıslanmış ve hazır olurum.  Bir dizimi hafifçe kırıp, yana kaydırırım. Orta parmağımla klitoris ve çevresinde daireler çizerim.  Sonra da, seviştiğimi ve bana harika şeyler yapıldığını düşlerim. Bu hayali uzatmaya çalışırım ama iki dakikada orgazm olurum. Her şey kafamda olup biter. İlk orgazmdan sonra  fanteziye son verir ve vajina ve civarındaki tatlı duygulara kendimi bırakıp, parmağımla biraz hızlanarak, aynı hareketi devam ettiririm. Ve bir dakika içinde tekrar orgazm olurum. Aslında çok sakin dururum ama orgazm olurken biraz inlerim. Bu şekilde bir kaç kez orgazm olurum."

"Okuduğum bazı yazılarla uyarılırım"

"Kendi kendimi  tatmin etmeyi istemem için her zaman pornografik bir şey okuyarak ya da bunun gibi bir şeyle uyarılmış olmam gerekir. Yatakta sırt üstü yatar, külotumu ya da pijamamın pantolonunu çıkarırım.  Çünkü özgürce hareket etmek isterim.  İki orta parmağımı klitoris bölgemde aşağı yukarı, ya da daireler halinde sürterim.  Bazen öbür elimin iki parmağını vajinama sokarım. Bir kaç saniye sürter ve bedenimi gererim. Çoğunlukla gıdıklanır gibi  bir duygu gelir ve geleceğimi anlayarak daha kuvvetle aşağı yukarı sürterim. Bacaklarım o sırada ayrıktır. Vajina bölgem, okuduğum pornografik yayınların sonucu ıslanmıştır zaten. Ama ıslanmamışsa ender olarak yüz kremi kullanırım. Genellikle iyice uyarıldığımda orgazm olurum."

 

"Bazen eşim beni izler"
"Önce vajinamın dış dudakçıklarını sıkarak  ve klitorisimin üzerinde dairevi bir şekilde sürterek başlarım. Bir süre sonra işaret parmağımı vajinama sokup ıslatır ve klitorisimin üstünü önce ileri geri, sonra da dairesel hareketlerle okşarım. Bütün vulvamı okşamaktan hoşlanırım ama sonunda klitorisimde karar kılarım. Her zaman uyarılma devremi uzatmak için yavaş yavaş hareket etmeye çalışırım, ama hızlanmadan da edemem hiç. Baskıyı hep değiştiririm ama uyarıldıkça hızım artar . Bazen diğer elimle göğüslerimi ellerim. Saçlarımla oynarım. Bazen diğer elimi sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi masum bir şekilde tutarım. 

 

Çünkü kendimi tatmin ederken, kurduğum düşlerden en çok sevdiğim bir tanesi de budur. Bazen parmaklarım yorulur, o zaman elimi değiştiririm, fakat sol elim öyle acemice davranır ki yine değiştiririm. Tam orgazm olacağım anda, eğer kendimi tutabilirsem, bir kaç saniye dururum, biraz sakinleşir ve yeniden başlarım. Bunu, dayanabildiğim kadar, üç-dört kez yaparım. Çünkü geldiğimde, kalbim  hızla atıp, bütün bedenim tir tir titresin isterim. Gelirken kendimi şiltenin üzerinde oraya buraya atar ve kesik kesik soluk alırım, ama eşim uyuyorsa kendimi tutmaya  ve çok ses çıkarmamaya çalışırım. Eğer uyanıksa genellikle beni izler, ama uyuyorsa ve o sırada uyanmışsa beni görmesinden utanırım."


"Musluğu açar altına yatarım"
"Musluktan suyu klitoris ve dudakçıkların üzerine akıtarak ve bedenimi, akımın bu bölgeyi okşamasını sağlayacak şekilde hareket ettirerek, küvette her zaman orgazm olurum. Böylelikle gayet çabuk ve kolaylıkla orgazm olur ve rahat ederim. Suyu açar, altına yatarım. Suyun basıncını ve ısısını ayarlarım. Isının, beden ısısından biraz yüksek olmasından hoşlanırım. 

 

Sırtüstü yattıktan sonra, musluktan akan suyla klitorisimi ve dudakçıkları doğrudan doğruya uyarırım. Bedenimi bazen daha az hareket ettiririm. Bacaklarımı ayrık tutmaktan ve içimden geldikçe  zevkten bağırmaktan ve inlemekten hoşlanırım. Duygularım kuvvetlendikçe, orgazm olana kadar, gittikçe daha hızlı hareket ederim. Geldikten sonra, orada biraz yatar, sonra oturur ve yıkanırım."

İşte size üç farklı kadın ve kendini kendilerine yaşadıkları tatmin. Bu yöntemlerin onlarcası var ve başta da söylediğimiz gibi herkes bir şekilde bunu keşfediyor. Bunun için evli ya da bekar olmak fark etmiyor. Yani, medeni durumunuzla ilgisi olmayabiliyor. Şu biliniyor ki, evli kadınlar da kendi kendini tatmin yöntemine sıkça başvuruyor. Kimi zaman, mastürbasyondan başka seçenek de kalmayabiliyor!

Hepinize mutluluklar,

 

 

  bu güzel ve samimi yazı için teşekkür ediyoruz.

 

www.kadinvizyon.com

 

Aşağıda ki siteye girip iyi vakit geçirmenizi dileriz

 

Vizyon sahibi, yeniliklere açık, kendi hayatını yöneten kadınların internetteki adresi

 

 

 

 


 

 

 

»

Avrupa Bölgeler Birliği’nde Sadece Türkiye’yi Değil, Tüm Müslüman Ülke Kadınlarını Temsil Ediyor

»

Kitap, hayattır

»

Kanatsız Melekler

»

Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Programlar Arası İşbirliği

»

Temmuz Banka Kredileri Analizi

»

Kredi alırken en sık yapılan 5 hata

»

Düğme Deyip Geçmeyin; Kansere Bile Yol Açabilir

»

Fanatizm bir Coşku mu yoksa Kişilik Bozukluğu mu?

»

Sevgili Cangoya Veda...

»

Sıcak yaz günlerinin en eğlenceli spor aktivitesi ‘AquagymQualitasspa’da

»

Zayıflama İsteği İle Gelen Yeme Bozukluklarına Dikkat!

»

Dengeli ve Besleyici Ramazan Mönüsü Nasıl Olmalı?

»

Kanada Anaokulu Levent Şubesi’nde Son Kontenjanlar Kura İle Doldurulacak

»

Çocuğunuzu karne notlarına göre yargılamayın!

»

Kadınlar Uygulanamayan Kanunların Mağduru

»

Neslinizin Sağlığı İçin Çocuğunuzun Gelişimini Takip Edebilirsiniz

»

O Yönetmelik Kızlık Zarını Geçemedi!

»

Hamileler oruç tutabilir mi?

»

Setur Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Panelleri Gerçekleştiriyor

»

Boşalma ve Orgazm Sorunlarının Tedavisi Cinsel Terapi ile Mümkün

»

Türkiye’de 6,5 Milyon Erkek Sertleşme Sorunu ile Karşı Karşıya!

»

Simple For You: Mesaj İletmenin En Trend Yolu!

»

Yaz Geldi! Havuzda ve Denizde Kendimizi Sımartırken Saçlarımızı Üzmeyelim!

»

Yerçekiminin Zararlı Etkisine 30 Dakikada Meydan Okuyun!

»

Ogrencilerin Yeni Tercihi Dubai

»

8 Yılda 15 Bin Kadın Teknolojiyi Öğrendi

»

Anjelika Akbar TİKAV İçin Elazığ'da

»

Yeşim'liler Pozitif Bilekliklerle Kanserle Savaşa Destek Oldu

»

Bengi Semerci’den Özel Günler Artık Daha Güzel / Orkid

»

Size, Sevdiğim Bir Fıkrayı Anlatsam!

»

Zodyaklı’nın Mesafeli İlişki Fiyaskosu!

»

Eş Adayınızla İlk Tanışmada ve Buluşmada Nelere Dikkat Etmelisiniz?

»

Ebru Selvi: 'Üyelere, Kriterlerine En Fazla Uyan Eş Adaylarını Tanıtıyoruz'

»

Seni Ele Sevirem Ki…

»

Matmazel Julie'den Esintiler, Şubat Ayında İstanbul Sahnesi'nde Tiyatroseverlerle Buluşuyor

»

Alev Ermiş Mavitan'ın Camaltı Sergisi Galeri Selvin'de Açılıyor

»

Çin'de İkiz Panda Sevinci…

»

Ünlülere Ait Kıyafetler Satışa Çıkarılıyor

»

Diyabetik Cocuklar Kampı Duzenlendi

»

Albinizm İçin Yürüdüler!

»

Kadın Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 1 TL’lik Manevi Tazminat Davası Açtı

»

Ünlü İsimler Özel “Minik Sporcular”a Madalya Taktılar!

»

Buzdolabındaki Kötü Kokulardan Kurtulmanın Yolları

»

Pegasus, 8 Mart'ta kadınlar için özel uçtu

»

Cerattepe Maden Projesi Avrasya Kuş Göç Yollarını Tehdit Ediyor

»

Ünlü İtalyan Makarnası Rustichella d’Abruzzo Organickid ile Artık Türkiye'de

»

Çağrı Merkezi Sektörü için Ulusal Mesleki Yeterlilikler Hazırlanmaya Başlandı

»

Karel'e Tükmenistan'dan birincilik ödülü

»

Yandex'de 2 Yeni Atama Gerçekleştirildi

»

AdaptiveMobile identifies New Advanced Persistent Threat for Mobile

»

Esas Holding ElectroWorld Hisselerini Devretti

»

SAP, Mayıs 2014'te Eş CEO'larından Birisinin Görevini Bırakacağını Duyurdu

»

HP, StoreVirtual'da Yer Aldığını Kabul Ettiği Arka Kapı Sorununu Sonunda Yamadı

»

Alcatel-Lucent, Deniz Altı Fiber Kablolarda 31Tbps ile Hız Rekoru Kırdığını Duyuruyor

»

Ubuntu Destek Forumunun Veritabanı Hacklendi ve 1,8 Milyon Kullanıcının Bilgileri Çalındı

»

LG ve Panasonic ABD'de Laptop Bataryalarında Fiyat Sabitleme Cezası Aldılar

 

[Ana Sayfa]
|Güncel |Güzellik |Burcunuz |Cinsellik |Sağlıklı Kadın
|Kadın Hakları |Motivasyon |Bireysel Gelişim |Başarılı Kadınlar
|Girişimci Kadınlar |Evli Kadın |Bebek & Hamilelik |Ev Yemeği |Sabah Kahvesi
|Sanat & Kültür |Tüketici Rehberi
|turk.internet.com


Add to My Yahoo!

Kulübümüzün etkinliklerini ve sitemizin yeniliklerini öğrenmek için kayıt olunuz.

Yeniliklerden haberdar olmak için, lütfen listemize katılın.

Katıl
Ayrıl

Yiyecek & İçecek
(Mutfak - Sağlıklı Beslenme - Şarap) konusundaki mail listeleri

Sohbet-Hikaye Listeleri
(Sabah Kahvesi - Evli Kadın) konusundaki mail listeleri

İlgi Alanlarınız konusunda Mail Listeleri arıyorsanız. Burada.

 

MAGAZİN HABERLERİ
Hakan Aysev : Pop söylememin nedeni operayı sevdirmek
Güneşi Gördüm'ün Askeri Sarp Apak: ‘Onurlu Türk Askeriyim’
Açık Radyo Kitaplarından : ‘Karbon Ayak İziniz!’

 

İletişim : info@kadinvizyon.com - 0-212-274 7600

© 1999-2016 SaNe Ltd.Şti.

 

http://www.kadinvizyon.com/

İletişim : info@kadinvizyon.com

 

 

Sayın okurlarımız sizlere  sağlık sayfamızda   bir çok kadının maalesef bilmediği veya yanlış bildiği bir mevzuyu bilgilendirmeye çalıştık.  Bu yazımızı da elimizden geldiğince pornografik bir üslup ve konulardan uzak kalıp bu hassas mevzuyu imkanlar dahilinde tıbbi boyutlar içinde tutmaya çalıştık.

Eğer hatalarımız olduysa özür dileriz .

lütfen bu sayfayı 18 yaşından küçüklere okutmayın.

 

Önümüzdeki sayımızda yine sağlık sayfamızda sizin ilginizi çekeceğini umduğumuz bilgiler  ile beraber olacağız.

 

Dikkat Uyarı

Bu sayfada yazdığımız bilgilerle ilgili Uyarı  Dergimizde yer alan  her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Evrenin Sırları Dergisinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Bu Tıbbi Makaleyi yazan Dr veya Bilim Adamları Ve Dergimiz Evrenin Sırları sorumlu olmayacaktır. Bu bilgiler sadece temel bilgilerdir tedavide kullanılamaz

 

Unutmayın erken teşhis edilmiş bir hastalık yarı yarıya tedavi edilmiş sayılır. Sizde en küçük bir şüphenizde Doktora baş vurun.

Hayatınızla kumar oynamayın