Pdf

Tibet Budizminde ölümden sonrası.pdf
Budizm.pdf
Budizm de manastır hayatı.pdf
Eski metinlere göre Budizm.pdf

 

Video

Budizm yanılgısı - Türkçe Belgesel izle
Tibet Ölüler Kitabı Belgesel izle Türkçe Dublaj
Tibetin Saklı Krallığı Belgeseli - Uygarlığın Büyük Hazineleri

 

 

 

Yayın Tarihi: 01.08.2018

 

BUDİZM'de NDE

 

BUDİZM ‘de  ÖLÜMDEN SONRA  İNANIŞLARI:

 

Buda  Hindu doktrinin temel  inanışı olan Reenkarnasyonu ve Karma’yı kabul etmektedir. Zira ona göre dini inanıştan ilk kural insanın kendini geliştirerek devamlı olarak  oluşan ölüm ve tekrar doğma siklüsünden kendini yücelterek kurtulmaktır.

 

 Buda derki : “insanların  ölme ve tekrar doğma dairesinde devamlı olarak  devinmesi  insanın hırsından olmaktadır. Bu hırs tekrar dünyaya gelip onun kısa da olsa nimetlerinden faydalanma arzusudur.  Ancak her gelişinde insan daha da bilgilendiği vr bu arada olgunlaştığı için bu devinimler bir  müddet sonra insanın içinde diğer bir arzunun doğması ile durulur  bu arzu da dünya yerine Nirvana’da yaşamak. Buda insanın kurtuluşunun başalaması demektir. Nirvana kelime anlamı olarak  yok olma yani sona ermesi demektir. ( misal olarak bir neslin yok olması gibi ) ama burada  insanın yok olması değil buna karşın insanın içindeki hırs ve arzuların sona ermesi ve insanın sükün ve huzura kavuşmasıdır. Budha ile  Hinduizme arasındaki en büyük doktrin farkı “ anatta” dır.

 

 http://www.buddhanet.net/nutshell09.htm

 

 

Budist Doktrinde  tekrar doğuşu ile  reenkarnasyon arasında bir biriyle karıştırılmaması gereken fark vardır. Reenkarnasyonda ruhun beden değiştirmesidir. Ruh değişmez ancak tekrar reenkarne olur başka bir bedende Budizm de ise değişmeyen devamlı olarak tekrar doğan Tanrı veya kutsal bir varlık tarafından yaratılmış  bir ruhun varlığı kabul edilmemektedir. ( paramatma )

 

“ anatta”ya göre bireyler ölümsüz bir ruha sahip değiller dir . Bu  onsuz ve ölümsüz ruh yerine  birimlerin onların benliklerini teşkil eden  adetler, bilgiler, tecrübeler ve hatıralar , istekler ve hisler kümeleri vardır. Bu herkesin özel bir bilincidir.  Varlık bunu her doğuşunda yine kazanır ve onu “ o “ yapan bu kümedir.

 

Tibet Budizmine göre ölümden sonra  ruh 99 gün süren bir evrime uğrar. Bu üç bölüme ayrılmış staj devreleridir. Bunlara“ Bardos “ denir.” Bardos."  Bütün bireyler ölümden sonra ilk merhalede bilincini yarı kaybetmiş bir hale girecektir. Etrafında çok parlak ışıklar bulunacaktır. Hiçbir acı çekmeden ve benliğini tam kaybetmeden geçen bu ara evrenin  birimin iki alem arasındaki farklılıklara alışabilmesi içindir.

 

Bu 99 günlük üç bölümlük zaman sonunda  insan ya Nirvanaya giderek yeni bir boyutta varlığını sürdürmekte veya tekrar doğuş yaparak dünyaya geri dönmektedir.

 

Ölen  varlığın iyice uyanık ve hislerinin çalışır olması ikinci devrede çok mühimdir. Zira bu bölümde birey iler ki yaşamı için verilecek kararın heyecan ve korkusu içindedir. Ya Nirvanaya gidecek  ve orada huzur ve sükuna kavuşacak veya tekrar doğup dünya yaşamının mücadelesin de yerini alacaktır.

 

Bardo ‘ nun birinci Staj devresinde  ki buna  “ Chikai “ Bardo  denmektedir ölüm anında başlamakta ve ondan sonraki yarım günde başlayıp dördüncü günde bitmektedir. Bunların Bedenlerinden ayrıldıklarını kabul etmeleri için gerekli zamandır. Ölenler ölüm anlarında çok kuvvetli beyaz bir ışık görmektedirler bunu bütün ölüm anını yaşayanların gördüğü tespit edilmiştir. Bilge olan insanlar ölüm anlarında çok daha kendilerinde olmakta ve etraflarında olan hadiseleri anlayabilmektedirler. Normal  bir bilgisi olan insanlar ise yarı bilinçli bir halde bulunmaktadırlar.

 

İkinci  staj devresine  ( ikinci staj devresine “ Choyid “ Bardo denmektedir bu  Parlak zeka “ devresidir. Bu devrede birey  yaşadığı zamana ait Karmasının ona sunduğu  görüntüleri yarı uyanık bir şekilde seyreder ve değerlendirir. “karma”  İnsanın Karmasında  geçirdiği muhtelif  tekrar doğuşlar neticesinde dünyada geçirdiği iyi ve kötü hareketlerle dolu hayatlarının hareket ve hikayelerinin depo edildiği bölgedir. Bunu için Karma’nın insan karakteri ve düşünceleri üzerinde tesir etmemesi imkansızdır. Buna göre eskihayatlarında kötü hareketlerle dolu bir karması olan insanın gelecek hayatlarına da tesir edeceği muhakkaktır. Bunun için bizlerinde ilerde yaptığımız kötü hareketlerin bir ceza göreceğini ve bunun başka türlü olmasının imkansız olduğunu düşünerek hayatımızda bir karar almadan iyice düşünelim.  Kutsal Dalai Lama , (His Holiness the Dalai Lama, from 'Kindness, Clarity and Insight'

 

Üçüncü bölüm ise  ( “ Sidpa “ Bordo  ) diye adlandırılır. Bu tekar doğuş olayının oluşum evresidir.

 

 

 

Budizm ve NDE  Benzerlikleri

 

Tibet Bordo inancının birinci bölümündeki ölümden sonrasındaki oluşumlar  ile  insanların NDE Yakın Ölüm Denemesi esnasındaki  başlarından geçenler bir birlerine çok benzerlikler göstermektedir. Vücutlarının dışında boşlukta uçmaları , kuvvetli ışık görmeleri , ölümden sonraya ait  olaylarla karşılaşmaları gibi. Sonradan da tekrar Dünya yüzüne dönüp yaşamaları.

 

İkinci bölüm ise ölünün kutsal varlıklarla karşılaşması ve onlarla aralarında geçen olaylarda NDE geçirmiş insanların anlattıkları ile büyük bir paralellik göstermektedir. Cennetti görme, cehennem , yargılanma , bunlardan ayrı olarak bilim adamları  bireyin  psikotik  ve psychedelic  bunun en güzel misali  Dallas  dizisinin kötü adamının Larry Hagman ‘ın anlattığıdır.  “ gençken aldığım esrar yüzünden bir kriz geçirmiştim  daha sonra ise bir NDE olayı  inan ki ikisi de birbirine çok benzer olaylardı “. Bir de  astral projection."   Vücut dışı  gezinmeler  diye niteleyebileceğimiz  insanın bedeninden ayrılıp dünyanın etrafında veya uzayda yaptığı gezilerdir. Bunlardan en tanınmış olanı  İngiliz Medyum Doulas Hume ‘ dır. Kendisi  bir odada bir çok insanla beraber otururken aslında vücudundan ayrılır ve binlerce kilometre uzaktaki  bir yere gider orada bir çok kişi tarafından görülür ve onlarla konuşur hatta onların verdiği bir eşyayı yanında geri getirir veya götürürdü

 

 

 

Bordo nun üçüncü staj devri ise  reenkarnasyonu andırır , ölen insanın  Karmic  Enejisi  yeni bir beden seçer ve bu bedenin içinde tekrar yaşama dünyaya döner.  Buda Near Death Experience “ NDE”  Yakın Ölüm Denemesi geçirip gene hayata geri dönen ve yaşamlarına devam eden insanların durumunu andırmaktadır.

 

Budizm  Bardo’sunun ana gayesi ölmekte olan bir bireye  bilgeliğe ulaşıp Buda’nın katına çıkabilmesi ama gereken Bilgelik katına varamadıysa o takdirde tekrar doğma şansı tanınarak bu seviyeye yükselme imkanı tanınmasıdır . Gerek Budizm ’de gerekse NDE  olayında gaye Tanrı katına ulaşmaya çalışmaktır.

 

Gerek NDE zarfında gerekse Bordo safhalarında ki bilinçsizlik ve benliğini kaybetme sureleri birbirinin aynıdır.

 

Ancak en büyük benzerlik gerek NDE  zarfında Gerekse Bardo’nun safhalarında bireyin parlak şıkla karşılaşmasıdır . divine light . “Near-death experiencers who have actually seen the brilliant light and experienced the ecstatic love, know without a doubt they have seen God.” daha eski sayılara bakınız . Kevin Williams and the NDE “  Başlarından NDE geçen ve kuvvetli bir beyaz ışık gördüklerini söyleyenler  karşılarında Tanrının sevgisinin Işıklarını gördüklerinden emindirler “

 

Budistler bu ışık için “ Beyaz aşık  ışık “ diye adlandırmaktalar. Buda NDE  esnasında görülen ışığın tarifi olan  “ Işık’tan varlık “ tarifine çok benzemektedir.

 

 

Bordo ile ilgili Tibet ve Mısır Ölüler  kitabında verilen 99 gün süresi semboliktir. Bu benzerlikler sadece NDE ve Budizm arasında değil fakat Tibet ve Mısır Ölüler kitabı, Taoizm , Kabbalistik felsefe  dede aralarında büyük benzerlikler vardır.

 

Tibet Budizmi hariç hepsi ruhu ve bedeni ölüm anında birbirinden ayrıldıklarını,  ve her birinin  kendi dünyasına girdiğini kabul ederler. Tibet Budizmi ise insan benliğinin ölümünden sonra birkaç “Bardo” safhasından geçtikten sonra gideceği yerin belli olacağını kabul eder.

 

 

 

. NDE –Reenkarnasyon Meher BABA

 

Bardo Thödol, insan ruhunun ölüm olayından tekrar doğmasına dek içinde bulunacağı koşulları ve geçireceği bilinç hallerini ayrıntılı bir biçimde açıklayan ve ruha ölüm sonrasında geçirebileceği haller konusunda rehberlik yapan bir Tibet kitabıdır. Batı'da bu kitaba Tibet Ölüler Kitabı denmiştir.

 

Kitabın içeriği

 

Bardo Thödol, “bar”, “do”, “thos” ve “grol” sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur (Bar-do’i-thos-grol) ve “duyarak aracı hallerden kurtuluş” anlamına gelir. Bu kitap adının anlamından da anlaşılacağı gibi, ölmekte olan kimseye öte-alemde yardımcı olması amacıyla, huzurunda okunacak biçimde düzenlenmiştir. Bu kitaptaki bilgilere göre, kişinin imajinasyonunu, niyet, düşünce ve duygularını denetleyebilme yeteneğini henüz yeryüzündeyken kazanabilmiş olması kendisine ölüm sonrası yaşamında son derece yararlı olur ve bedeninin terk eden herkesin geçireceği ilk zor aşamaları kolayca atlatmasını sağlar. Dolayısıyla, Tibet tradisyonuna göre bu yeteneği henüz yeryüzündeyken kazanabilmiş olan kimselere bu kitabın okunmasına gerek kalmamıştır. O alemde karşılaşacağı olaylar kişinin kendi zihinsel faaliyetinin ürünleri olacağından, zihnini denetleyebilen kişi, haliyle, o olayları da denetleyebilmiş olur.

 

Bardo bilinç halleri

 

Aslında, sözcük anlamıyla “ara hal” anlamına gelen Bardo terimi Batı’da ilk zamanlar yanlış anlaşıldığı gibi, öte-alem anlamına gelmez; ruhun içinde bulunduğu bilinç hallerini belirtir. Ölüm denilen bedenin terk edilmesi olayından hem önce (inisiyasyonlarda inisiyatik ölüm ya da cehenneme iniş deneyiminde, trans ve meditasyon çalışmalarında), hem sonra yaşanabilecek bu “ara haller” konusu Bardo Thödol'un yanı sıra, Budizm’in Vajrayana ekolünde, “naro chödrug” öğretisinde de çok önem verilmiş bir konudur. Bu öğretide ve Ölüler Kitabı’nda aracı haller 6 grupta ele alınır:

 

1-Kyenay Bardo: Doğum öncesinde, anne karnındayken içinde bulunulan bilinç hali. Buna “cenin hali” de denir.

 

2- Milam Bardo: Rüya sırasındaki bilinç hali.

 

3-Tingezin Bardo: Meditasyon sırasındaki bilinç hali. Kimileri bu bilinç halinin adındaki “tingezin” teriminin Türkçe olup, Tibet tradisyonuna şamanik bir teknik ya da din olan Bon ya da Bön aracılığıyla sokulmuş olduğunu düşünmektedir.

 

4-Chikai Bardo: Ölüm anındaki bilinç hali.

 

5-Chönyid Bardo: Ölüm sonrasındaki bilinç hali.

 

6-Sidpa Bardo: Yüksek realiteye ulaşıldığındaki bilinç hali.

 

 

 

Sevgili okurlarımız gelecek ay ( Eylül 149 ) sayımızda sizlere bu sayfamızda

Tibet Ölüler kitabının içindeki bilgileri tek tek inceleyeceğiz