Pdf

Güneş Sistemi
Gezegenler ve Yapıları
Güneş Sistemi ve Gezegenler

 

Video

Bu Gezegenlerde Yaşam Olduğu Düşünülüyor
Uzaydan Gelen Korkunç Sesler
Uzayın Sonuna Gidiyoruz
NASAD Açıklanamayan Dosyalar

 

 

 

EVRENDEN  SON HABERLER    

                                                                                    

 

 

EVRENDE BAŞKA HAYAT VARMI ?

 

                      By Frank Drake

                      Director, Center for the Study of Life in the Universe

                      & Chairman Emeritus SETI Institute

 

                     Derleyen ve Tercüme eden

                     Editör :Burhan Zihni Sanus

 

         

 

 

Bizler  son derece karmaşık ,kompleks, şaşırtıcı  olaylarla dolu bir evrende yaşamaktayız. Araştırma ve gözlemlerde yapılan her yeni ilerleme karşımıza hiç beklenmeyen cisimler veya yeni oluşumlar koymaktadır.

Bunlardan biriside  evrendeki diğer yıldız ve galaksilerdeki  gezegen  sistemleridir. Evrenimizdeki  bütün bu yeni buluşlar ve gizemler arasında muhakkak ki insan için en mühimi Evrende hayat var mı? Sorusunun cevabıdır.

Evrende Hayatın bulunabileceği kaç gezegen vardır ?

Hayatın olması için hangi şartlar gereklidir.?

Hayat nasıl başlar, nasıl gelişir, ve evrim ne gibi muhteşem yaratıklara hayat verebilir ?

Bu büyük hayat kargaşasında,akıllı varlıkların oluşması ihtimali ne kadardır?

İşte bu sorular Center for the Study of Life in the Universe, LITU ( Evrende hayat çalışma Merkezi) bilim adamlarına soruldu.

 

Bu sorulara cevap bulmayı kolaylaştırmak için Merkez deki bazı bilim adamları, (gezegenimiz gibi ) bir yıldızın yakınında bulunan gezegenleri uzayı tarayarak aramaktadırlar. Eğer böyle bir gezegen fark edilirse onu Antarktika da bulunan otomatik programlanmış teleskopumuzun çalışmasına ilave etmekteyiz, zira bildiğiniz gibi Antarktika da 6 ay devamlı kış ve gece olduğundan  bu araştırma ve gözlemleme için ideal şartları oluşturmaktadır. Yakın bir gelecekte Bilim adamlarımız  Kepler Uzay gemisinin misyonuna iştirak edecekler , Kepler Uzay gemisi özel bir teleskop kullanmaktadır . Bu teleskop sayesinde gezegen  yıldızının önünden geçerken tutulma anında gezegenin kabuğu, ısısı, iklimi  ve daha bir çok özellikleri ile ilgili araştırma yapma imkanı olmakta ve bize çok değerli bilgiler vermektedir. Bu teleskop devamlı olarak uzayda birkaç yüz bin adet yıldızı tarayarak onların etrafında dünya şartlarını andıran özellikte gezegenleri olup olmadığını kontrol edecektir. En küçük değişikliklerde bizlere bilgi ve uyarı yollayacaktır.

 

Bilim adamlarımız  gezegenlerin milyar seneler zarfında nasıl değişime uğradıklarını ,kimyalarının, ısılarının , basınçlarının , bilhassa iklimlerinde yaşama müsait değişikler oluşup oluşmadığını incelemekteler.

Acaba şartlar gerçekleştiği zaman  hayat da oluşacak mı ? İlim adamlarımız bunun için birçok  senaryolar  çiziyorlar , dünyada ki hayatın oluşuyla mukayese de diğer yerlerdeki hayatın başlangıcı aynı mı olacak. ?  Bu Darwin’in teorisinde gözlendiği gibi mi yoksa okyanuslardaki sıcak suların içindeki bir çok kimyevi ve biyolojik maddenin bir araya  gelişi mi ?  bunlardan hangisi  ilk  ADN  ve ilk hücrenin meydana gelmesini sağlamıştır.

Çok yakın  zamana kadar  sadece Güneş’e benzeyen yıldızlar  gezegenlerinde hayatın var olması için gereken ana şartları sağlayabilirler diye düşünülürdü , Onların yörüngesinde dönen bu gezegenlerde yaşamın olabilmesi için gerekli olan ılık  iklim için Güneşleri ile aralarında belli bir   mesafenin  olmasının zorunlu olduğu kabul edilirdi. Fakat büyük bir sürpriz bizi bekliyordu. Sera etkisi dediğimiz  ( greenhouse effect )olayın gezegenlerin ısınmalarında ne kadar büyük bir rol oynadığını ihmal  etmiştik. Bunu Güneşten uzakta olan Venüs ‘ün incelenmesinde fark edildi. Güneşten çok uzak olan Venüs’te ılıman bir iklim vardı, araştırılınca bunun Gezegende bulunan birkaç mil kalınlığındaki buz tabakası yüzünden olduğu görüldü. Yine  Jüpiter ‘in gezegeni  Europa  Güneşten bu kadar uzak olduğu halde ( Güneşin ışıkları dünyaya gelenin sadece % 3 üne eşit) ikliminin ılık oluşu üzerinde sıvı halde Dünyanın bütün okyanuslarındakinden fazla su olmasından dolayı olduğu anlaşıldı. Acaba bu dev Okyanusta  hayat olabilir mi ?   Bilim adamalarımız Europa da hayat olup olmadığını hem Teorik olarak hem de  gezegene gönderdikleri sonda ile araştırmaktalar.

Kırmızı Cüce yıldızların  planetleri ki onlara  M  yıldız denmekte bu mevzuda çok  geniş yeni ufuklar açmaktadır .

Uzun vadeli  Evrende hayat projesinin çalışmaları bizim galaksimizdeki yıldızların % 80 ini kapsamaktadır. Fakat bu yıldızların ısısı o kadar düşük ki ancak çok yakınında ki bir yörüngede olan gezegenler  bu ısıdan istifade edebilmektedirler. Fakat burada ki problem Gezegenin  yıldıza bakan yüzündeki ısıya karşın öbür tarafı

İse hiç ışık ve radyasyon almadığından her zaman karanlık ve buzlarla Kaplı olacak  ( ayın dünyaya dönük yüzü ile arka tarafı gibi ) ve bu şartlarda bir hayatın gelişmesi zor  olacaktır.  Ancak biz tahmin ve ümit ediyoruz ki evren de hatta galaksimizde bir yerde halen keşfedilmemiş fakat bu iki ekstremin ortasında olup bizim gezegenimizin iklimine yakın iklimde gezegenler vardır .

 

Belki de .Gezegenler sistemi kurulurken ki hareketlilik  esnasında ki o muazzam kuvvetle galaksinin dış kısımlarına fırlatılmış ve oralarda tek başına dönmekte olan bazı  yalnız  bizim  ( cosmic nomad ) kozmik göçebeler  diye adlandırdığımız gezegenler uzaktaki yıldızların hafif ışınları ve kendi içlerindeki radyoaktif

ve sair enerji tarafından ılımana yakın bir iklimleri olsun. Nasıl ki bizim uzaktaki  dev gezegenlerimiz kendi içlerindeki radyoaktif enerji ve sair enerjiler yüzünden sıcaktırlar. Bu gezegenlerde  bu sayede beli bir atmosfere sahip olabilirler buda oralarda hayata elverişli bir ortam sağlar.

 

Fakat bu hayat ne kadar değişik olacaktır . olsa bile !!!!

 

Hayat bir kere orada yaşamağa karar verince ne kadar değişik şekillerde oluştuğuna şaşırmamak elde değil. Dünyamızda bile  Nükleer Santrallerin tam yanında, radyasyon dolu bir ortamda hayat olduğunu ve hatta orada çoğalıp gayet rahat yaşadığı gözlenmiştir. Yellowstone National Park Amerika da asit fışkıran ve kaynayan gayzer kaynaklarında,  Kutupların buzlarla kaplı okyanuslarının dibinde, Antartika nın susuz vadilerinde,  Şili ile Bolivya sınırındaki Licancabur  volkanın  tepesindeki krater gölünde yaşayan canlılar tespit edilmiştir. SETİ  Enstitüsünün ilim adamları “ extremophiles”  diye adlandırılan ve en uç çevrelerde ve şartlarda yaşayabilen canlıları incelemekte ve bunların başka bir evrede de yaşayabilip yaşayamayacaklarını  gözlemektedirler.

                      Bu arada Mars gezegeninde hayat olabilir mi veya var mıydı sorusuna bir cevap bulabilmek içinde bize göre olmazsa olmaz olan su molekülerinin varlığını aramaktayız.                                                             

                     Halen  Enstitümüzün  “Univers Center “  Evren Araştırma Merkezinde, dünya üzerinde yapılan en kapsamlı ve geniş  Evrende Hayat Var mı  araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmalarda gerek eski gerekse en yeni metotlar kullanılmakta ve hem felsefi ve metafiziksel yönüyle hem de ilmi yönüyle ilgilenilmektedir.

 

 

Bu yazımızın ikinci bölümünde

Evrende Hayatın bulunabileceği kaç gezegen vardır ?

Hayatın olması için hangi şartlar gereklidir.?

Ve benzer soruları daha tafsilatlı olarak cevaplayacağız